صفحۀ اصلی

در باره ما

اطلاعیه

مقالات

 سمینار

اخبار

نشریه

تماس با ما

عضویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................

دعوت به کنفرانس عليه حجاب کودکان در شهر دوسلدرف آلمان

آگاهگري بجاي پرده پوشي

ممنوعيت حجاب کودکان

.......................................................................

کنفرانس دفاع از آزادی بیان

روز شنبه ۲۲ ماه نوامبر به دعوت سازمان اکس مسلم و امانیستهای استکهلم و با حضور لارش ویلکس کنفرانسي در دفاع از آزادی بیان و علیه اسلام سیاسی برگزار شد.گزارش و عکس لینک یوتیوب

 

باز گشت

info