Om oss

Manifest utfärdat av Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien  

Vi har lämnat religionen!

Vi, icke troende, ateister och ex-muslimer upprättar eller ansluter oss till ”Central rådet för Ex-muslimer i Skandinavien”. Syftet är att med bestämdhet hävda att ingen får stämplas som muslim med ”kulturbetingade” rättigheter eller tvingas bli företrädd av reaktionära islamiska organisationer eller av islamiska församlingsledare.

De av oss som har trätt fram med namn och foto representerar otaliga andra som är ur stånd eller inte önskar att göra detta på grund av de hot som drabbar dem som betraktas som ”avfällingar”. De riskerar dödsstraff i länder som styrs av den islamiska lagen.

Härigenom bryter vi det tabu som vidlåder avfall från islam men vi tar också ställning för förnuft, universella rättigheter och värden och sekularism

Religion och icke-religion är en privatsak, men religionen och särskilt islam lägger sig mer och mer i nutidens samhälle och orsakar skada, Detta gör det nödvändigt för oss att offentligt deklarera vårt avståndstagande. Från den. Vi representerar en majoritet i Europa och en omfattande sekulär och humanistisk proteströrelse i länder som Iran.

I anslutning till ett uttalande av Ex-muslim rådet i Tyskland kräver vi:

  1. Universella rättigheter och likvärdigt medborgarskap for alla, Vi är mot kulturell relativism och tolererandet av inhuman tro, diskriminering eller övervåld som motiveras med ”respekt för religion eller kultur”
  2. Frihet att kritisera religion. Förbud mot restriktioner mot den obegränsade friheten att kritisera och uttrycka sina åsikter, motiverade av religionens s.k. helighet
  3. Religionsfrihet och frihet för ateism
  4. Religionens separation från staten, lagstiftningen och utbildningssystemet.
  5. Förbud mot religiösa seder, regler, ceremonier eller aktiviteter som är oförenliga med eller inkräktar på människors rättigheter och friheter.
  6. Avskaffande av alla inskränkande och undertryckande kulturella och religiösa traditioner som hindrar och är emot kvinnors självständighet, fria val och jämlikhet. Förbud mot könsdiskriminering
  7. Förbud mot ingripande av någon auktoritet, familjemedlem eller släkting eller officiella myndigheter i kvinnors och mäns liv och deras privata, emotionella och sexuella förhållanden eller sexualitet.
  8. Skydd för barn mot missbruk och misshandel orsakad av religion eller religiösa institutioner.
  9. Förbud mot allt finansiellt, materiellt eller moraliskt stöd för religion, religiösa aktiviteter eller institutioner från statens eller statliga institutioners sida .
  10. Förbud mot alla former av hot eller skrämsel i religionens namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *