Jag är så lycklig och stolt att jag bor i Sverige mitt land, där jag anpassat mig till dom Svenska förhållanden/lagar/regler där jag har kunnat leva efter friheten att välja, byta och lämna min religion/trosuppfattning. I Afghanistan, Herat med flera städer förbjuds människor att byta eller lämna sin religion, straffet är diskriminering, förföljelse, hot, stening, våld och avrättning. Jag anser att alla ska har frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin Ateism. I många länder bland annat i Afghanistan har föräldrarna rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i sin egen trosuppfattning. Detta får dock bara ske om religion/trosuppfattning inte skada barnets fysiska/psykiska/mentala hälsa eller utveckling. Vilket jag anser att Islam gör, tex med omskärelse. Jag anser också att man ska ha rätt att vägra vapen, tvång gifte mål, slöja, abort, preventivmedel och livets slutskede/aktiv dödshjälp.

Hur bevisar man då att man lever i religionsfrihet?
Att man bytt/avsagt sig en religion, att man har en genuin, personlig icke religiös övertygelse. Att ingen religion är rätt för mig. Min trosuppfattning är att det inte finns någon gud eller religion. Hur får man migrationsverket att förstå att ett återvändande som Ateist kommer innebära stora konsekvenser för mig, då myndigheterna och andra i Afghanistan fått kännedom (artikel på websida i Afghanistan) om min Ateism, Afghanistan har inte någon enskild rättssäkerhet i gentemot dom som lämnat Islam. Jag kommer fortsätta aktivt att manifestera mina tankar som ateist här i Sverige och överallt i världen, vist finns det en rädsla om förföljelse. Men jag vet att ingen påhittad gud/religion skulle kunna hjälpa mig överleva fienden.
Vid min intervju ska jag bevisa för en människa som aldrig träffat mig att min tro, mitt personliga och känslomässiga tänk är äkta och grundat på genuin personlig och religiös övertygelser. Detta är omänsklig och förnedrande för mig. Mina största svårigheter avser att få fram tankar och känslor i pratande stund. Jag lider av PTSD, jag får jätte lätt stress/ångest/depression, vilket gör att jag har svårt att sätta ord på mina känslor, berätta detaljer, berätta utförliga tankar och koppla ihop känslouttryck till livssituationer och händelser. Hur gör man det? Jag anser att religioner används för att kontrollera folk och skaffa sig makt och pengar. För mig är gud en person som inte existerar lik som många tror på jultomten.
Att jag tar upp detta först nu är för att i Afghanistan är du muslim eller död. När jag kom till Europa och Sverige och fick kunskap om andra religioner och ateism, kände jag först en avsky mot dom människorna men när jag fick mera information insåg jag att det är precis detta jag behöver för att leva mitt liv efter mina tankar, känslor och värderingar.
När man kommer till ett nytt land, där man inte förstår språket eller hur man ska anpassa sig till samhället, så är man i en väldigt utsatt situation/sitts. Jag fick en advokat av migrationsverket, som slutade efter några månader, sedan jag fick en ny allt jag kunde göra var ju att lyssna på deras råd. Jag trodde ju självklart att dom skulle göra allt i sin makt för att få mig att stanna. När jag berättade om att jag inte har någon gudstro, blev jag tystad. Jag litade på dessa advokater! Jag var tyst om min Ateism jag trodde eftersom det är trosfrihet i Sverige är det ingen som bryr sig om vad för tro jag har. Men oj så fel jag hade.
Hade jag vetat det jag vet i dag hade jag stått på mig mycket tidigare, hade det inte varit för min kurator, mediciner och min nuvarande sambo hade jag antagligen fortfarande varit en vilsen själ!
Det finns inte någon person/handläggare som kan ifrågasätta min trovärdighet på Ateism, jag kan sätta mitt liv på att jag är 100% ATEIST

غوث الدین حیدرزاده

Ghaosuddin Haidarzada

5/1-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *