Efter Koranbränningen i Stockholm har medeltida islamistiska krafter haft all möjlighet att uttrycka sig fritt i våra medier. De skriker och hotar, svänger macheter och bränner svenska flaggor och försöker strypa den svenska yttrandefriheten som är en självklarhet i en demokrati oberoende av att man sårar vissa gruppers känslor eller inte. Den som bränner en helig skrift får ta ansvar för sin handling men att tillmötesgå islamiska regimer och begränsa yttrandefriheten i en demokrati vore en skam.

Islamiska regeringar har samlat sina anhängare ute på gator och torg i olika länder, de angriper den svenska regeringen och attackerar den svenska ambassaden i Bagdad för att polisen i Sverige har tillåtit en koranbränning.  I 57 länder har ”Organisationen för islamiskt samarbete” också efterlyst kollektiva åtgärder för att förhindra upprepningar av nya Koranbränningar. Det betyder att diktaturer kräver att demokratier skall anpassa sig till deras standard. I alla fall det är snällt att de ännu inte kräver att skändningen av islam eller apostasi skall också i demokratier straffas med döden så som i Saudi, Afghanistan, Iran, m.fl. där lagen tillåter dödsstraff.

Totalitära religiösa grupper krossar alltid yttrande- och tankefriheten och de har alltid försökt hota religionskritiker med våld. Alla islamiska regeringar och rörelser har begått otaliga våldsbrott mot dem som hade civilkurage att kritisera förtryck och våld i religioners namn. Den tidigare iranska presidenten Khomeinis fatwa uppmuntrade muslimer världen över för att döda författaren Salman Rushdie, många av Bahai folket avrättades och fängslades, motståndare till islam kallas för ”avfällingar” och avrättas likväl. Och detta är bara en liten del av brottsregistret.

Det är den islamiska rörelsen som folket har rest sig emot. Det brutala dödandet av Charlie Hebdo-anställda för att ha tecknat karikatyrer om islams profet är en annan del av islamisternas mordiska rekord. När diktaturer bygger sin tyranniska maktutövning på att hänvisa till Koranens och de islamiska hadithernas ”heliga skrifter” då är det förståeligt att det finns människor som riskerar sina liv för att bränna dessa skrifter som används för att legitimera terrorregimer i Iran och Afghanistan.  Det anmärkningsvärda är att politiker och media i Sverige fokuserar bara på själva koranbränningen, islamisternas hotelser och de vilseledda folkmassornas galenskaper när de bränner svenska flaggor. Samtidigt vågar man inte så mycket att intervjua själva aktören, en flykting från Irak, och låta honom tala om vad var det som ledde till hans protestaktion? Vad har den unge mannen med sig i bagaget från Irak som ledde till hans protestaktion?

Hela den demokratiska världen borde bestämt stå emot islamisterna och inte fjäska för Erdogan och mullorna i Iran. Demokratierna borde fullt ut stödja folket i Iran, Irak, Afghanistan, Turkiet och andra islamiska länder i kampen mot regeringar som i religionens namn terroriserar sina egna medborgare. Men västländerna fjäskar för islamiska regeringar och överväger att begränsa den yttrandefriheten som tog århundraden att nå fram till. Därmed hjälper man förtryckarregimer att behålla makten som de använder till att döda kvinnor bara för att nekar ta på sig slöjan eller avrättar män som vägrar att ställa upp på Koranens obligatoriska budskap.

Vi progressiva krafter och ex-muslimer betonar att åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet är folkets obestridliga rättighet som inte får begränsas. Religiösa tabun och ”heliga skrifter” i en demokrati skall inte ha högre värde än yttrandefriheten. Vi förväntar oss av frihetsälskande människor och organisationer och alla civiliserade länder att beslutsamt försvara sina historiska landvinningar, friheten för att kunna protestera, att kunna kritisera religioner och dess utövare. För avskaffar man rätten till att kunna kritisera och därmed också möjligen såra eller kränka ens motståndare då har man avskaffat yttrandefriheten också.

 

Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien

2023-07-07

 

av Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *