Vår protest mot böneutrop har väckt stora debatter som omfattar olika områden. Jag välkomnar sådana debatter och anser dem något som kan vara berikande för samhället. Men en del av dessa debatter är dessvärre billiga och omoraliska. Shora Esmailians ”Nyttiga idioter” i SVTs debatt den 17 maj, är en av dem där jag, Gruppen för gemensamt samhälle och Ex-muslimer anklagas för att vara antimuslimer! Det är grovt förtal och vi kräver en ursäkt från Shora Esmailian.

Vår protest mot böneutrop från moskén gäller inte bara ljudnivån. Böneutrop är inte bara ett ljud utan främst en religiös propaganda. Vi talar om den delen av Fittjaborna som inte tror på islam–vare sig de har andra religioner eller de är icketroende. Varför ska vi som bor nära moskén vara dömda att höra denna propaganda att ”gud är störst” och att ”Muhammad är guds profet”? Vad har vi att göra med det? Detta kan inte likställas med ljudet från min megafon på en demonstration. Om man vill undvika det så kan man ändra sin väg. Men Fittjaborna kan inte flytta från sin bostad för att slippa höra böneutropet. Hur blir det då med respekten för dessa medborgare?

Jag tror dessutom att hålla böneutrop, även om det är bara en gång i veckan, kan komma att öppna dörrar för ytterligare religiösa krav. Vår oro är helt befogad med tanke på att det finns platser i England där islamister satt upp en skylt som förbjuder obeslöjade kvinnor att träda in. Faktum är att kvinnors och barns rättigheter kränks bakom väggarna på moskéer. Vem sörjer för detta?

En annan fråga gäller religionsfrihet. Medborgarnas rätt att ha vilken tro som helst anser vi vara en grundläggande rättighet vilket naturligtvis måste respekteras. Men detta betyder inte att samhället även ska respektera innehållet av all tro. Det finns många typer av tro som kan vara rasistiska, kvinnofientliga, frihetsfientliga, etc. vilka man kan inte respektera; dessa är föremål för kritik. Men var tar frihet för ateism och för kritik av religion vägen?

Religion har dessvärre alltid fått statligt stöd i Sverige medan kritik av religion alltid hamnat i skuggan av religionsfrihet. Ett sådant debattklimat är ytterst stötande och vi vill förändra detta religionspartiska klimat. Vi anser att Sverige behöver fler frispråkiga kritiker av religion.

En annan fråga är huruvida troende av olika religioner ska ha rätt att utöva sina religiösa ceremonier och ritualer. Vårt svar är positivt förutsatt att dessa utövanden inte strider mot människors medborgerliga rättigheter och friheter samt principen om allas jämställdhet. Eller att de inte bryter mot lagar och regler för hälsa, hygien och miljö; inte heller mot de regler som förbjuder grymhet mot djur.

Enligt islam får exempelvis en man ha fyra hustrur men enligt svensk lag är detta förbjudet. Det går inte att i namn av religionsfrihet tillåta att sharia införs i Sverige. Detta skulle annars innebära att man undandrar de som tror på Islam från lagar som gäller för alla medborgare. En sådan särbehandling är i sig en uppochnervänd rasism vilken medför ytterligare segregation bland medborgarna.

Frågan är att du som troende får utöva dina religiösa ceremonier men du får inte påtvinga detta på andra människor. Man får bedja till sin gud hur än man vill men man får inte utbasunera detta i mina öron genom böneutrop. Man får som en vuxen människa bära islamisk slöja men man får inte påtvinga den en minderårig flicka som inte har någon religion. Man får tro på andar men man får inte tortera en annan människa för andeutdrivning.

Man säger att vår protest mot böneutrop leder till att rasister får vatten på sin kvarn. Denna argumentation är inte korrekt. Ta till exempel V och SD, båda är emot EU. Ska man då likställa de två? Rasism är en människofientlig ideologi som öppet försvarar diskriminering av människor. Det är klart att de högerextremistiska krafterna försöker utnyttja vår protest mot böneutrop för sina invandrarfientliga målsättningar, medan vi försöker försvara sekulära normer och lika rättigheter för alla. Den som letar efter liknelser ska söka dem mellan de islamiska strömningarna och de högerextremistiska krafterna. En kristen högerextremist som Anders Behring Breivik massakrerar tiotals ungdomar på Utöya och islamiska terrorister massakrerar tusentals människor i New York. Båda dessa terrordåd grundar sig på människofientliga värderingar. Det är ingen slump att både politisk islam och högerextremismen förnekar förintelsen!

Och vad gäller min politiska tillhörighet så är den känd för allmänheten. Jag är medlem i Irans arbetarkommunistiska parti. Utifrån mina politiska övertygelser har jag kämpat för barns- kvinnans och de förtrycktas rättigheter i flera ideella organisationer vilket jag är stolt över.

 

Karim Shamohammadi

2013-05-23

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *