I ett sekulärt samhälle höjer en neutral utbildning barnens lärdom om vetenskap och livet. Denna undervisning ska gälla alla och vara lika för alla.

Men i verkligheten är det så att kompromissen mellan religion och staten skapar olika skolor, så kallad religiösa skolor, i samhället. Barnen som varken får eller kan välja själva placeras i sådana skolor av familjen. Barnen stämplas efter föräldrarnas religion vare sig dom är muslimer, kristna eller judar. Barnen har ingen aning varför dom blivit stämplade eller när dom har valt religionen.

Religiösa skolor är en brottsplats som strider mot barnens rättigheter. Dessa skolor brukar rapportera bra resultat från verksamheten och försöker visa sig på samma nivå om inte bättre än dom kommunala skolorna.

Men faktum är att en religiös skola är annorlunda från andra skolorna. Sådana skolor trampar i praktiken ner barnens rättigheter, kvinnornas rättigheter, yttrandefrihets principer och lika värde för alla.

Religiösa skolor ska i grund vara ett centrum som sprider eller försvarar en specifik ideologis normer och principer. Detta är det största syftet av skolorna, inte barnens framtid. Sådana skolor är skapta för att bygga en mur mellan barnen och nya normer eller en mer framgångsrik livsstil. Dom är menade till att främst utbilda barnen till ett antal troende personer.

Dessa skolor tvingar barnen följa de grundläggande värderingarna tillåts av religionen.

Det gemensamma budskapet av alla religiösa skolor är att pojkar och flickor är olika och en utomstående kraft styr över människans liv. I budskapet framgås det att hårda och barbariska bestraffningar följer i fall man inte följer dom religiösa reglerna. Barnen hjärntvättas från tidigt stadium och måste acceptera den helige bokens regler vid tidig ålder-

Dessa skolor är ett centrum för undervisningen av lydande och våld.

Barnen lär sig att vara lydliga och vågar inte säga mot. Det finns alltid en utomstående kraft som kollar och utvärderar människor. Flickor måste acceptera sin heliga nedre position som barn. Våld rekommenderas i fall principerna inte följs eller i bemötelse av motsägelser.

Förutom vad som nämnts ger skolorna sig själva rätt att förändra och påverka vetenskapliga faktum skrivet i skolböcker för att förlänga religions befinnelse.

I slutet vill jag påpeka ännu en gång att barn inte ska ha någon religion. Därför är dessa skolor ett tydlig och oacceptabel brott mot baren. Detta är oförlåtligt!

 

Mahin Alipour

Ordförande för KFKI(kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter) -Stockholm

Ordförande för ex-muslim i Skandinavien

Mahin_alipour@yahoo.se

www.ex-muslime.com

070 77 77 313

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *