Att pussa varann, får man inte göra i parken, för då skall den sågas ner. Du och din partner måste pussas hemligt och ingen annan skall se dig på en öppen plats, för då blir det en synd (haram, enl islam).
Ardoganregeringen, den islamistiska regeringen i Turkiet, angrep det mångåriga sekulära turkiska samhället. Erdoganregeringen vill i…nföra sharialagar istället för de sekulära. Västvärlden har lyft fram Turkiet att representera en ”protestantisk”, eller en ”moderat” islam, för att visas som ett alternativ till den fundamentalistiska islam. När religion får politisk makt trampar den ner samhällsvärderingar och islam har denna roll idag. Erdoganregeringen politiserar religionen och kör över samhället och dess sekulära tradition.
Vi har sett hur regeringsrepresentanter attackerar fredliga demonstranter som vill försvara sekulära värderingar. Några journalister blev dödade, många medborgare skadade och många är fängslade. Hur många gånger måste det bevisas att en ”protestantisk” islam inte finns? Det finns ingen rörelse bland islamister, som tar avstånd från allt elände inom den islamistiska världen. Erdoganregeringen utnyttjar sharialagar på gator och torg. Erdoganregeringen för in antikvinnliga lagar och tvingar kvinnor bära sjal på universiteten, i regeringskansliet och på arbetsplatser. Erdoganregeringen försöker islamisera universitetslektioner och skillsmässolagar och förhindra alkoholdrycker och mycket annat.
Erdoganregeringen vill islamisera samhället och möts av ett starkt motstånd, något den inte hade räknat med.
Protesten i Turkiet är att försvara sekulära värderingar och sätta sig emot smygislamiseringen med försök att införa sharia lagar.
Vår protest mot böneutrop i Fittja moské har samma innebörd som på Taksimtorget och är också ett försvar för sekulära värderingar. Vi anser att böneutropet i ett allmänt utrymme, kränker människors integritet.
Böneutrop, eller adhan, är inte en enkel tradition inom islam. Innehållet i böneutropet (adhan) är en uppmaning till underkastelse av ett kvinnofientligt och reaktionärt budskap, till efterlevnad av en Guds ordning som ej får ifrågasättas. Det skapar ett klimat av förtryck, speciellt för kvinnor och flickor som inte kan leva sina liv som de vill. Allt detta står i stark konflikt med det sekulära samhället. Det är ett bakslag för ett sekulärt samhälle när sharialagar får plats i det gemensamma utrymmet.
Därför betonar vi att religionen är privat och att samhället är för alla. Det moderna, sekulära samhället måste ledas av politisk progeressiv modernitet, en tydlig jämställdhet och medborgerliga rättigheter och skyldigheter för alla. Ett modernt progressivt samhälle måste ledas av tankefrihet, kritiskttänkande och vetenskaplighet.


KARIM SHAMOHAMMADI

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *