”Islamiska föreningen” har ansökt för tre år sedan om tillstånd hos Botkyrka kommun att hålla böneutrop från en minaret i Botkyrka, få göra halalslakt och få ledigt från arbete under muslimska helgdagar. Motståndet mot ett beviljande av dessa förslag och mot eftergiftspolitik har lett till delframgångar. År 2010 stoppades kraven på halalslakt och lediga muslimska helgdagar. Det återstående kravet om att få hålla böneutrop från minaret, som tvingar alla i dess närhet att lyssna till dessa böner, har kommunen överfört till polisen att hantera. Ännu har inga beslut fattats och i väntan på dessa har spänningen ökat mellan grupper av försvarare av det sekulära och jämlika samhället och dem som vill driva igenom en reaktionär politik tillsammans med  kulturrelatevister.

Gruppen för ett gemensamt samhälle hävdar att det är fel att låta polisen hantera denna fråga, eftersom det inte är en polisiär utan en politisk fråga. Böneutropet är ett tvångsingrepp i tillvaron hos dem som inte ber och inte är muslimer. Ett böneutrop för ett fåtal, strider mot andras frihet till att välja bön, eller att välja slippa religion. Böneutrop är för stora grupper inte bara ett ljud, utan en reaktionär propaganda som upplevs förtryckande och förnedrande, för många människor. Vi menar att religion är en privatsak och skall inte prackas på människor som inte vill ha med den att göra av olika skäl.

Gruppen för ett gemenamt samhälle har fört fram de negativa konsekvenser som ett tillstånd till minaretutrop skulle innebära utöver det redan ovan sagda, men också att det skulle stärka segregationen, både till Botkyrkas kommunfullmäktiges ordförande och integrationsministern via sin sekreterare.

Måndagen 8 april samlades ett antal demonstranter utanför Botkyrkas kommunhus för att säga nej till eftergiftspolitik och mot att stödja reaktionära politiska krafter.

Gruppen för ett gemensamt samhälle bildades för att ge uttryck för den opinion som finns mot att kommunen inte gör skillnad på religion, som är privat i ett sekulärt samhälle och på reaktionär politik som utnyttjar människors religiösa känslor och utnyttjar dessa för sina antidemokratiska intressen.

Karim Shamohammadi och Rebecca Hybbinette höll tal samtidigt som flygblad delades ut.

Botkyrka närradio intervjuade, demonstranterna ropade slagord mot mörkmännen och att religionen är privat och att vi vill ha ett samhälle för alla och inte ett segregerat sådant.

Karim Shamohammadi och Azar Poja överlämnade gruppens öppna brev till kommunens politiker.

Polisens granskning av frågan är ännu inte klar. Gruppen för ett gemensamt samhälle kommer att demonstrera igen den 6 maj på samma plats vilket är den dag som beslut skall fattas i frågan.

                                             Gruppen för ett gemensamt samhälle

                                              gemensamtsamhalle@gmail.com

 

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *