Några tankar,  Gud den ologiska.

Jag vill berätta lite om ”Gud” ur några av mina perspektiv, en tro på Gud är för mig helt ologisk.

Till att börja med så vill jag försöka definiera begreppet ”gud”. En ”gud” måste vara övernaturlig, han kan inte vara begränsad av våra fysiska lagar: han existerar utanför vårt fysiska universum – han står ”över” naturen. Gud är även andlig, han uppfattas med vår intellektuella uppfattningsförmåga.
Om Gud är övernaturlig, vad är då ”naturlig” till att börja med? ”Naturlig” är något som innefattas i de ”naturliga lagarna”. Under vanliga omständigheter blir ett frö till ett träd, det blir inte helt plötsligt till en människa eller ett djur. Karaktärsdrag hos saker ger vad den saken kan och inte kan göra. Om Gud är övernaturlig kan man inte delge honom kännetecken och karaktärsdrag.

En filosof vid namn Ludwig Feuerbach resonerade så här:

”To deny all the qualities of a being is equivalent to denying the being itself. A being without qualities is one which cannot become an object of the mind, and such a being is virtually non-existent.”

Vad har då Gud för kännetecken? Hur definieras Gud? Enligt ”National Catholic Almanac” så är Gud: ”Allvetande, allsmäktig, evig, odödlig, obegriplig, obeskrivlig, oändlig, osynlig, rättvis, kärleksfull, tålmodig, perfekt, sann.”

Jag och andra Ateister hävdar att begreppet allsmäktighet är absurt och påvisar att Gud inte är oändligt god genom att peka på all ondska som finns. ”Vi kan inte veta vad Gud är, men vi kan veta vad Gud INTE är”. Gud är inte synlig. Gud är inte ändlig. Gud är inte rättvis, Gud är då inte mer än en något som inte existerar.

Gud anses vara allsmäktig. Vad är då allsmäktighet? Kan Gud skapa en fyrkantig cirkel? En fyrkantig cirkel är en logisk omöjlighet, och således är en varelse som kan skapa en sådan kreation en logisk omöjlighet. En del människor brukar då säga att Gud kan göra allt som är logiskt möjligt. Såsom en konstnär inte kan måla en fyrkantig cirkel, så kan inte Gud. Däremot kan en konstnär teckna omvandlandet av en hund som föder en giraff, kan Gud göra likadant. Kort sagt: Vi kan tänka och fantisera en handling, men Gud kan inte utföra den.

Gud anses även vara allvetande: han vet allt om det förflutna, nuet och framtiden. Gud vet våra handlingar i förväg, allt är förutbestämt och människan är oförmögen att ändra det. Gud visste vilka som skulle nå himlen och vilka han skulle fördöma till misär i helvetet? Gud skulle inte skapa människor som godtyckligt skulle vara ”onda” och vissa ”goda”. Om Gud vet framtiden, är han då förmögen att ändra det? Kan han ändra framtiden, är han inte allvetande.

En oändligt god Gud ska således kunna välja gott eller ont, men alltid välja det goda. Varför finns det då ondska och lidelse överhuvudtaget i denna värld? Varför finns det naturkatastrofer och fatala sjukdomar som dödar miljontals människor när Gud, som är oändligt god, slutligt ansvarig? Nå, Gud måste veta att det finns ondska i världen, annars är han inte allvetande. Om Gud vet om det, men är oförmögen att göra något åt det, då är han inte allsmäktig. Om Gud vet om det, är förmögen att göra något åt det, men gör trots det inget åt det, då är han inte oändligt god. I och med att människan medger att Gud är ”god”, så medger människan att vi kan särskilja onda och goda handlingar, för hur skulle vi annars kunna ge Gud detta kännetecken utan att det blir ett tomt ord och rent nonsens?

Gud är helt enkelt den totala motsatsen till hur vi uppfattar verkligheten!

Ghaosuddin HaidarZada

12/9-20

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *