Ja, har du sett Malmö har du sett världen, stipulerar prästen. Undrar vilken del av Malmö och vilken del av världen han syftar på. Delar av Malmö påminner definitivt om vissa delar av världen. Även delar av Staffanstorp för den delen. Delar av världen som Saudiarabien, Iran, Afghanistan, Sudan etc. Delar av världen där könssegregation blir en oskiljaktig del flickors och pojkars vardag från barnsben. I hemmet, i förskolan, skolan, på fritiden etc. Där 9-åriga flickor anses vara kvinnor i biologisk mening. Förpliktigade att utöva religion och giftasmogna. Där flickor inte får cykla, dansa, umgås med pojkar i vänskapliga relationer, inte bada. Där flickor inte få klättra i träd då de blir av med sin ”intakta mödomshinna” om de faller. Där flickor får sina underliv undersökta av kvinnliga släktingar eller medicinare för att ta reda på om de är ”intakta”.
Ja, vissa delar av Malmö påminner om Saudiarabien och Iran där vissa grupper vill piska, tortera och fängsla sådana apstater som Soheil Arabi, Raif Badawi och Salman Rushdie samt massakrera sådana islamkritiker som Charlie Hebdo, Lars Vilks, Jyllands -Posten.
Ja, det finns grupper i Malmö, Staffanstrop, Skurup, Stockholm, Göteborg och på många andra håll runt om i det avlånga landet som vill öppna filialer till könsapartheidsregimer som Iran och Saudiarabien. De vill könssegregera förskolan, grund- och gymnasieskolan, SFI-undervisning, simhallar etc. i ett Sverige som åtminstone sedan 60-talet strävat efter ökad könsintegrering.
Det är ju bra att prästen inte vill att Sverige ska Ungernifieras men det är problematiskt att han inte ser några problem med att delar av Sverige könsapartheidiseras i iransk, talibansk och saudiarabisk tappning.
Alla beslöjade kvinnor är hedersförtryckta men alla hedersförtryckta är inte beslöjade. De som på allvar menar att de vill motverka hedersrelaterat förtryck och våld förlorar trovärdighet om de motsätter sig ett förbud mot slöja på minderåriga flickor.
Devin Rexvid

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *