”Rätt att stena de otrogna”
 Avrättningar av otrogna räddar äktenskapet och hotet om en avhuggen hand skyddar människor från att stjäla.
Så försvaras sharialagarna av Kamal Moubadder rektor för friskolan, Al- Mustafa.

Man har anmält skolchefen för att han försvarar barbariska värderingar.

Vi på ”Riksförbundet Barnen Först” ställer oss bakom den här anmälan och vill härmed uppmana alla frihetsälskande människor som brinner för barnens rättigheter i samhället att stödja denna anmälan och stå emot de barbariska värderingarna och normerna.

Vi är för ett förbud mot alla religiösa skolor särskilt islamiska skolor:

Att propageras barbariska sharias lagar av skolchefen ” Rätt att stena de otrogna och en avhuggen hand skyddar människor från att stjäla”. Att barnen isolerar sig frånomvärlden och får inte begagna sig av Internet, radio eller tv, enligt Plymouthbröderna uttalande på tv programmet här om dagen. Att sätta små barnen på bönerummet i islamiska skolor och dela de i två rader; pojkar längst fram och flickor med sina slöjor längst bak. Att barnen hade blivit misshandlade i en islamisk skola, Evin Rubars dokument inifrån, “I skolans våld”. vad mer behöver skolminister, utbildningsminister att förstå och se propaganda av barbariska sharias lagar, barns isolering från omvärlden, ojämlikheten, kvinnors förtryckt rakt i ansiktet inom religiösa skolor i Sverige. Att förhindra barnens normala sociala liv, precis som de som skulle vilja fysiskt våldföra sig på barn med sin egen kultur och religion.

Barnen behöver den allmänna skola som ger vetenskapliga ramar för att kunna fråga, ifrågasätta, samla information, analysera, sammanfatta, besluta och kunna göra ett val.

I religiösa skolor barnen blir indoktrinerade, för att religiösa ämnen betraktas som heliga så att barnen verken får ifrågasätta, kritisera eller har förmågan att göra det. Könsdiskriminering och beslöjande av barn är grundregler i islamiska skolor.

Kvinnoförtryck och våld mot kvinnor och flickor är en väsentlig del av koranen.

Barn har inte någon religion, tradition och fördomar. De har inte valt någon religiös församling. Barn är en nykommen människa som tillfälligtvis och utan hänsyn till sin vilja har blivit fött i en familj. Barnet växer upp i familjen och samhället enligt etablerade seder, traditioner och regler och lär sig automatiskt att acceptera dessa idéer och seder som livets normer. Att tala om barnets eget val när det gäller islamiska skolor eller att bära slöja under parollen ”religionsfrihet” är ett löjligt skämt.

När en del människor talar om ” demokratiska rättigheter” eller ”religionsfrihet” menas emellertid inte dessa för barnen utan för föräldrarna. Det är vad de hävdar för. Lyckligtvis utvecklas det mänskliga samhället från den tid när hustrun och barnen ansågs tillhöra patriarken, som var berättigad att sända dem i döden om han så önskade. Vad dessa människor kallar föräldrarnas demokratiska rättighet i detta sammanhang är lämningar av patriarkens stamsamhälleliga rättigheter, vilka lyckligtvis väsentligen kuvats i samband med sociala framsteg och föräldrars rättigheter mot barnet begränsade och betingade av barnets universella och lagliga mänskliga rättigheter. Genom att man placerar barnen i religiösa skolor legitimerar samhället det patriarkala förhållningssättet. Man förvägrar helt öppet barns rätt till samhällets trygghet, hälsa och till en sund uppväxt gentemot de islamiska institutionernas angrepp och våld. 

Där för kräver vi att:

 Skolverket omedelbart återkallar tillståndet till Al – Mustafa skolan och alla elever som går på denna skola flyttas till en icke religiös skola precis som alla andra barn.

 Vi kommer att intensivera vår strävan mot Islamiska skolor tills de stängs.

 Vi kommer att avslöja alla politiska försök från den svenska regeringens sida som byggs på eftergivenhet med Islamistiska organisationer. Barnen måste ha rätt till en välutvecklad, sekulär och icke religiös undervisning, utan att det ska spela någon roll, vad föräldrarna tycker eller om de tillhör en vis religion eller ”etnisk grupp”.

 Karim Shamohammadi

ordf. Riksförbundet Barnen först

vice ordf. och representant för ex-muslimer  i Sverige

2007-07-30

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *