”Sharia” den trojanska hästen för politisk islam i väst

”Sharia” är en plattform för den islamiska politiska rörelsen för att uppnå eller deltaga i politiska makten.

Sharia lagen är den trojanska hästen för den politiska islamen för att beröra politik, samhälliga eller rättsliga systemen i västvärlden.

Idag är det uppenbart för alla att den politiska islamen inte bara i de sk muslimbebodda länderna utan i hela världen bland annat väst strävar efter en politisk och social position. Det är oförnekligt att deras trend att vara delaktig i västvärldens politik sker genom kraven på Sharia..

Sharia är inte enbart en plattform för den islamiska livsstilen i västvärlden utan den handlar om en rejäl maktkamp mellan den här rörelsen och sekularismens principer i västvärlden.

Att ha en bra uppfattning av det här fenomenet, och om dess kampmetod, om dess förväntningar av omvärlden och dess praxis är omöjligt utan att ha en genomgång på den politiska islamens uppkomst under det senaste decenniet.

Politiska islam är en stark, bred, global rörelse som enligt sin egenskap och struktur är en ny rörelse som uppkom de senaste decennierna. De har redan organiserat och infiltrerat sig inom olika föreningar, företag, stadsdelsnämnder samt viktiga organisationer runt om i världen. Dess olika grenar konkurrerar med varandra.

Konkurrens och problem mellan dess olika grenar är ibland så påtaglig att den leder till blodiga krig med varandra.

 Trots det har de ett gemensamt reaktionärt mål som riktas mot kvinnors rätigheter, barns rättigheter, mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och fred på jorden. Varje gren använder sitt alternativ för att uppnå sitt mål. Terrorism och våld på synligt eller osynlig sätt och politiska, sociala eller kulturella aktiviteter är prioriterade av dess alla delar

Men som sagt alla har ett gemensamt mål.

Att ha större del av världs makt är deras gemensamma mål. Islamisering av folkets liv i större skala anpassad till sharia är målet. Folkets rättslöshet i mellanöstern är resultatet av deras arbete.

USA`s militarism i mellan östern mha dess allierade i Europa ledde till politiska islamens falska ödmjukhet och dess rekrytering av ungdomar i trakten till deras rörelse både i mellanöstern och i Europa!

Deras politik har inget samband med utrotandet av folkets förtryck i mellanöstern. Folkets rättslöshet i Palestina och konflikten mellan israel och araber var en höjdpunkt i deras uppkomst. De genomsyras av konflikten. Folkets förtryck genom USA och Israel i trakten utnyttjades som näring till deras propaganda, utveckling och existens.

Den politiska islamens uppkomst är en produkt av två aktioner. Dels misslyckandet av modernisering projekten i mellanöstern för delaktigheten i världs marknaden Och dels USA`s försök för att ha ett alternativ mot sin konkurrent ”före detta sovjetunionen” som skulle ledas till störtandet av de radikala rörelsen i trakten. Efter misslyckandet av moderniserings projekten i mellanöstern under 60 och 70 talet dök ett maktvakuum upp. Därigenom drog den islamiska rörelsen sig till politikens scener mha USA och dess allierade. Exempel på detta är; Hamas och Jihad i Palestina som fredsmotståndare och i krig mot allfatah och andra sekulära grupper, Talibanerna i Afghanistan och Xomeini genom Guadalupe konferensen.

Men att uppnå politisk makt i Iran blev ett avgörande villkor för utvecklingen och existens av den här rörelsen.

Med etableringen i Iran utvecklades fort den här rörelsen som inte hade en mäktig roll i mellanösterns politik. Det var därefter som den här rörelsen spred sig i större skala och terrorism blev ett grundligt medel i deras politiska agenda.

Därigenom blev folkets rättigheter kompromissade. Mänskliga rättigheter relaterades till de religiösa och nationella tillhörigheterna. Till och med västvärlden blundade för den islamiska regimens kriminella gärningar i Iran och andra muslimbebodda länder. Möjligheterna till den här rörelsens kompromiss med västvärden och därefter dess utveckling hade förberetts. Kulturrelativismen togs på allvar. Denna används som ett medel för hur pass folk skulle beräknas som medborgare.

Så länge terrorismens omfattning inte nådde västvärldens huvudstäder, så länge inget uppror skedde i islamiska getton, och så länge man inte kunde se konsekvenserna av kompromissen mellan västvärlden och islamisterna samsades västvärlden med den här rörelsen i lugn och ro.

Den här ”smekmånaden” med den reaktionära makten har upphört men kompromissviljan existerar fortfarande. Det förhandlas fortfarande. Av rädslan för terrorism, för ekonomiska förmåner och av rädslan för sekularismens utveckling hos folk med rötter i mellanöstern så kompromissas det fortfarande   Fortfarande stämplas folk som har flytt från religionen som ”den islamiska minoriteten”.

Den här folkmassan kopplas till ”de makthavande” som man har rymt från och man hävdar att de samtidigt stödjer de makthavande på materiellt och moraliskt sett.

Den politiska islamens utveckling och framryckning beror i förstagrad på USA`s direkta politik och beteende i världen. Även om USA har haft några allierade makthavare i Europa som har haft samma syn och politik som USA. Så har USA haft den största rollen, när det gäller utveckling av den fruktade politiska islamen.

Afganestan ockuperas av Sovjetunionen och då skaffar och utrustar USA Mujahedin och Taliban rörelsen.

USA uppfostrar och utrustar den politiska islamen och ger de medel och hjälper de att nå makten direkt.

I Iran med hjälp av USA och fram för allt av västvärlden krossas revolutionen 1979 på grund av rädslan för vänsterns framgång och frammars i Iran och Ayattolah Khomeini och religiösa krafterna hjälps att ta makten i Iran.

På ett ställe som Afganistan helt medveten uppfostrar och hjälps den politiska islamen till makten och i Iran hjälper USA och västmakterna i allmänheten Khomeini och dennes kriminella regim att krossa revolutionen, för att stoppa vänstern att ta makten.

I Palestina skaffar den amerikanska och israeliska diskriminerade och apartait inriktade politiken rörelse som Hamas och Aljahadel islami som är två helt islamiska partier och har mål att skaffa en islamist stat.

Terror attentatet den 11 september 2001 gav USA tillstånd och lov att genomföra sin så kallade terror bekämpningspolitiken, den så kallade demokraseringspolitiken och attacken och ockupering av Iraq och Afganestan var starten för denna politik.

Denna politik leder till det att högern och dennes antimäniskliga politik ta fart i världen.

Och påtryckningar mot flyktningar och asylsökande ökade i skogan av denna politik.

På tryckningar ifrån högern och kriget i Iraq och Afganestan kunde utnyttjas av den politiska islamen och kunna lösas att vara offer och ordna gatodemostrationer av människor som kommer ifrån så kallade muslimiska länder.

Det var väl inte hemlig eller gömd för någon eller länder, exempelvis vad talibanerna gjorde i Afganestan.

Kvinnorna stenades till döds. Alla som inte lyder de islamiska lagarna fick äntningen halsen avskuren eller blev avrättad eller fick utstå piskrapp.

Det katastrofala resultatet av talibanernas härdningar i Afganestan, när det gäller de sociala, kulturella och ekonomiska situationen är väl inte något som har varit hemlig och ingen visste om dem, men att USA och framförallt väst, tar de upp nu och visar upp dem har bara med det att göra, att de själv är drabbade och utsatta för den politiska islamens gärningar. Men annars så länge de själva inte var utsatta berydde sig inte alls om de barbariska handlingarna som den politiska islamen utsatte människor i de så kallade islamiska länderna för.

Till och med idag blunder världen mot den islamiska regimens kriminella gärningar i Iran och att USA och dess allierade låsas att göra motstånd mot regimen i Iran har inte med det att göra vad regimen gör mot det iranska folket, utan det beror helt enkelt på det att regimen i Iran skaffar problem för USA: s utrikespolitik i mellanöstern och inte det påstådda atom situationen.

Medlet som bortförklarar denna uppgörelse är den syn som de västerländerna har som delar människorna i olika kategorier, de tänker och påstår att olika kulturer har haft och har olika utvecklingstakt och plats och tiden har spelat stort roll, när det gäller utvecklingen.

Resultatet av denna omänskliga syn är att man skaffar sociala segregationer i samhället och ger makt och inflyttande till rörelse och grupper som vill stoppa samhället att utvecklas till ett mer sekulärt och rättvist samhälle och dessutom anhängare till denna omänskliga syn vill behålla religions och gamla traditions seders inflyttande över samhället De som försvarar den där synen motsätter sig också att staten och skol väsandet skiljes ifrån religionen och avvisar att de mänskliga rättigheterna är världsomfattande, och på sådant sätt bromsar inte bara samhällets utveckling och väl stånd, dessutom hjälper de religiösa krafterna att få möjlighet, få mer framgånger och övertagande, när det gäller livet i Europa.

Anhängare till den övannämnda synen skriver i tidningarna, tillhör regeringar, undervisar på högskolor eller på universiteten och under namnet religionsfrihet öppnar de vägen för den politiska islamen för att kunna genomföra Sharia lagarna i Europa.

Av samma anledning går de så kallade sekulära feministerna ibland ihop med regimer som har nedsättande syn om kvinnor som kommer ifrån andra länder utanför Europa och anser att dessa kvinnors situationer har inte med dem att göra, bara för att de påstår att de tillhör annan kultur. De där feministerna går också med rasisterna ihop och anser att det är rätt att kvinnorna behandlas på detta vidriga sätt, eftersom den är ju en del av kvinnornas ursprung.

I Sverige tills2003 gällde två äktenskapslagar i landet, när det gällde ungdomarnas giftermål.

För ungdomar som vars före detta land tillåt att man gifte sig även om man var under18ålden gällde15årsåldern i Sverige. Denna segregerade lagar lede till många tvungäktenskap av flickor, vars familjer var rädd att dessa flickor skulle integrera sig i samhället och bli vuxen och inte lyda före detta hemlandets traditioner och normer.

Men tack och lov avskaffades denna orättvisa och omänskliga lag, på grund av många kvinnorättighets organisationenskamp och påtryckningar mot den svenska regeringen och genom att visa upp offren lyckades man av skaffa den. Och med stolthet kan jag säga att den organisation som jag är medlem  har haft stort roll, när det gäller påtryckningar mot den svenska regeringen för att avskaffa denna minst sagt orättvisa lag. Men här vill jag också på peka att det saknades de så kallade Europiska feministerna. När det handlade att försöka att avskaffa den övad nämnda lagen.

I augustimånaden i år tecknades Mohamad som en rundelhund av en kalikaterist och en svensk tidning publicerade den. Först samlades ett gäng muslimer och demonstrerade fram för tidningens byggnad och efter det började man demonstrera mot teckningen av Mohamad i länder som Pakistan, Iran och Egypten

Man började dra fram olika förslag, när det gäller försvaret av muslimernas rättigheter. De ville att man minskade yttrandefriheten, eftersom de på stådd att man har hånad muslimerna, när man har molad eller tecknad profeten Mohamad som en hund. Man talade om att tillägga ett inlägg för att minska yttrandefrihetens utrymme.

Fredrik Rainfeld samlade alla ambasadorar ifrån så kallade muslimiska länder för att discotera situationen och han slösade en hel dag på dem.

Enligt en svensk tidningen hade den Egyptiska ambassaden skriftliga förslag med sig försökte att diktera hur man skulle ha skolväsendet i Sverige. Nu Vilts har fått dödsdom genom Fatwa av en av Alghaida ledare i Iraq (albaghdadi).

Att  religiösa rörelser och försvara medborgarnas lika rättigheter är den rätta vägen som samhället måste ta som en lösning till problematiken.  Och inte genom att  muta religiösa grupper utan att försvara ovillkorlig mänskliga rättigheterna.  Man får inte måla en oskyldig bild av religionen upp och påstå att det är bara en liten grupp inom religionen som begår sådana vidrigheter som man beskådar dagligen. På så sätt kommer det säkert att förlängas detta fenomens kriminella liv. Tvärtomt vi måste försvara de mänskliga rättigheterna och den vilkorlösa yttrandefriheten

Ingen komprimiss med religön är tillåtet när det handlar om mänskliga rättigheter. Religionen ska bort från staten, utbildning och lag.

Således:

  1. Universella rättigheter och lika medborgarskap för alla. Vi är emot kulturrelativism och toleransen av inhumana trossystem, diskriminering och misshandel i religionens eller kulturens namn.
  2. Frihet att kritisera religion. Begränsning av hinder på ovillkorlig frihet av kritik oh yttrande genom att använda s kallade religiösa ”fristäder”.
  3. Frihet för både ateism och religion.
  1. Skiljande av religion från stat och rättsväsen samt utbildning.
  1. Förbud av religiösa seder, regler, ceremonier och aktiviteter som är inkompatibla med eller som inkräktar på människors rättigheter och frihet.
  2. Borttagning av all form av restriktiv och förtryckande kulturella såsom religiösa seder som hindrar och motsäger kvinnors frihet, fria vilja och jämställdhet. Förbud mot segregation av könen.
  3. Förbud på inkräktandet av alla auktoriteter, familjemedlemmar eller släktingar, eller officiella myndigheter i kvinnors och mäns privatliv och deras personliga, emotionella och sexuella förhållanden och sexualitet.
  4. Försvar av barn från manipulering och misshandel av religion och religiösa institutioner.
  5. Förbud mot all form av finansiell, materiell eller moraliskt stöd av staten eller statliga förrättningar till religion eller religiösa aktiviteter och institutioner.
  6. Förbud mot all form av religiös skräck eller hot.

 

Mahin Alipour

2007-09-17

Bryssel

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *