Jag är en av tusentals kvinnor som föddes i ett muslimiskt land. Jag har noll tolerans mot kvinnoförtryck och könsapartheid som blivit till lag i vissa islamiska länder. De som har bildat dessa förnedrande lagar kallar dem kvinnors rättigheter;

  • Hur kvinnor får klä sig.
  • Hur kvinnor får bete sig mot omgivningen.
  • Hur kvinnor ska tycka och tänka.
  • Hur kvinnor ska utbilda sig.
  • Hur, var och med vem kvinnor ska ha intima relationer.

Inga kvinnor har dock någon roll i dessa bestämmelser och lagar. Ty det är männen i den islamiska världen som styr och reglerar lagarna. Kvinnorna ska vara till för att;

Naturligtvis när ett samhälle har baserats på sådana medeltidslagar bör kvinnorna kämpa för sina rättigheter såsom skilsmässa.

Birgitta Ohlsson som är riksdagens ledamöter och Folkpartist har reagerat kraftigt och radikalt mot Sveriges muslimska förbunds förd deras önskemål om att Islamiska skilsmässolagar verkställning i Sverige. Jag håller med Birgitta och betonar även nolltolerans mot dessa önskemål från reaktionära krafter.

Det spelar ingen roll om jag bor i Sverige eller vilket land som helst. Jag är en människa och mina rättigheter är globala. Det är jag som kan och vill bestämma om mina relationer med män oavsett giftermål eller liknande relationer. Jag vill att svenska lagar ska gälla skilsmässor för alla som bor här i Sverige. Jag tror på ”ett land ett lag”. Jag behöver absolut ingen hjälp från islam eller någon Mulla (islamisk präst) för att skilja mig.

Mahmoud Aldebe Sveriges muslimska förbunds ordförande som tidigare hävdat att det behövs särlagstiftning för muslimer i Sverige har nyligen ansökt om att få 300 000 kronor från länsstyrelsen i Stockholms län för att starta ett medlingskontor för muslimiska familjer. Hans anledning till detta har ingen betydelse. Det är en taktik att genomföra islamiska lagar parallellt med svenska lagar om familjerätt. Ty han fick ett starkt bakslag och hårdkritik från olika håll även från riksdagsledamöter. De islamiska lagar som Mahmoud vill genomföra för kvinnor innebär:

  • Att två kvinnors vittnesbörda värderas som en manlig muslimsk vittnesbörda.
  • Att kvinnan inte har rätt till skilsmässa.
  • Att kvinnan inte har rätt till uppfostran av barnen.

Kvinnorna i det som kallas en muslimsk värld är dubbelt utsatta av förtryck, först av det oskrivna traditionella lagarna och sedan av de skrivna islamiska lagarna. Jag anser att religion där även islam är en privat sak och bör inte ha någon koppling med familjerätt eller överhuvudtaget med medborgarerätt. Sveriges moderna samhälle har inget behov av mullor eller jurist kunnig i muslimsk rätt.

Med tanke på min erfarenhet då jag bott hela min barndom och ungdoms liv i ett land som styrs av Islamiska lagar kan jag säga om man ger sig och ger dem på en liten bit av kakan kommer dem utan tvekan att ta hela kakan. Slutsatsen är nolltolerans mot vilken som helst islamisk lag eller försök som vill styra människors liv.

Mahnaz Masori

mahnaz_masori@hotmail.com

2007-02-18

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *