Många av er har säkert hört eller sett det på Internet. Man gräver ett hål på marken, sedan grävs kvinnan ned till midjan för att bli stenad till döds. Hon grävs ned till midjan för att hon inte ska ha möjlighet att röra sig eller komma undan. Några personer, mest män, som har fått pengar och blivit övertalade att hamna i paradiset, kastar stenarna mot henne. Den första stenen träffar hennes panna. Det börjar blöda. Den andra hamnas i ögonen, den går sönder. Man hör rop på Allah o Akbar ”gud är stor” av dem som kastar stenarna. De fortsätter. Hela ansiktet är täckt av blod. Ögonen syns inte längre, hennes slöja går sönder. Hon dör inte så lätt. Det ska vara långsamt och plågsamt. Hon är misstänkt att ha haft sex utanför äktenskap.

Denna förolämpning av mänskligheten har stöd i heliga böcker och hadither http://sv.wikipedia.org/wiki/Stening#Stening_inom_islam

Den 6 januari 2008 dömdes 5 män till amputering av kroppsdelar i staden Zahedan i sydöstra Iran. Deras höger ben och vänster arm kapades av i kors (ta bort) för att de ska lida resten av livet.

Detta straff har stöd i koranen Femte Suran, Vers 37: ”Deras lön, som bekämpar Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggs korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Några dagar efter dömdes två män till att kastas från ett berg. I islamiska lagar är straffet för män som har sex med varandra att knuffas från ett berg.

Miljoner kvinnor blir ständigt diskriminerade, förnedrade, förtryckta och utsatta för hedersrelaterat våld i de länderna som styrs av koranens lagar. Våld och förtryck av kvinnor har stöd i koranen genom tiotals verser:

sura 2:223: ”Edra hustrur äro en åker för eder;besöken alltså eder åker efter behag.”

Sura 4:34: ”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen.”

Ingenting annat än religion kan ha en så viktig bidragande orsak till att folk bli extrema och våldsamma och därmed en fara för samhället. I dagens värld spelar religionen utan tvekan en viktig roll i många av vår tids krig och konflikter. Redan under profeten Muhammeds tid började man sprida sin religion med erövring genom krig och vapen. Den kristna historien är också fylld av exempel på religiöst våld. Den berömda frasen i det gamla testamentet ” öga för öga, tand för tand” visar hur religioner uppmanar till extremt våld och förnedring av människor.

Det finns många vanliga religiösa personer som öppnar Bibeln eller koranen för första gången och väntar sig att den ska vara full av berättelser om goda gärningar, men finner otroliga skildringar av våld, maktmissbruk, förräderi, svek, strid och död.

Men skillnaden mellan islam och andra religioner i dagens värld är att islam är politisk och har fått regera i delar av världen. En reaktionär och barbarisk rörelse som dödar, stenar till döds, terroriserar, amputerar, urgropar ögon, hugger av armar och ben och piskar folk. Denna rörelse hotar och utfärdar fatwa[1] mot den som kritiserar eller ifrågasätter islam på något sätt. Denna rörelse har för avsikt att erövra världen genom Jihad. Jihad är en central del av religionen islam som uppmanar att ge sina liv i utbyte mot en försäkran om paradiset.

Iranska regimen, Al- Qaidas krigare och Hamas självmordsbombare har inga svårigheter att finna stöd i Koranen.

Citat från Nionde suran: ”Förkunna dem, som äro otrogna, det hugnesamma budskapet om ett plågsamt straff.” ”Döden månggudadyrkarna, varhelst i finnen dem! Gripen dem och inspärra dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen . . .”Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan ägnas Allah.” ”Och de som äro otrogna, skola församlas i helvetet.”

 

Islam, kristendom och judendom är enorma, politiska och finansiella institutioner som aldrig granskats ordentligt för det de har orsakat genom historien. Och har aldrig tagit på sig ansvaret för sitt uppförande.

Det finns så många människorättsorganisationer och ”demokratiska” stater runtom i världen, men ingen ställer Ahmadinejad inför rätta för de totala förnedringarna av mänskovärdet i Iran. Ingen ställde Khomeini inför rätta för att ha utfärdat en dödsdom mot Salman Rushdie och förstörde hans liv, trots att uppmaning till mord är ett brott i alla länder i världen.

 

Sekularismen har nåtts med hjälp av människors kamp genom historien. Den är värdefull. Vi ska inte backa tillbaka i tiden. Religionen ska fortsätta att vara personernas privatsak. Den ska inte blandas i utbildning, politik eller samhällslivet.

Att vika sig för politisk islam och terroristernas krav är förödande. Regeringen är rädd för terrorismen, därför vill Lars Leijonborg muta politisk islam. Han vill öppna imamhögskola i landet med skattepengar. Han ska veta att tiden för religioner och imamer är ute. Alla enskilda vuxna människor ska ha rätten att välja sina religioner. Men samhället ska skyddas från all förtryck och tillbakagång i tiden. Koranen och imamer tillhör inte den moderna tiden. Att ge efter för politisk islam skulle bara uppmuntra mer terror och mer långtgående krav.

 

Afsaneh Vahdat, ordförande för Ex- muslimer i Sverige

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *