De flesta eländen får stöd i ”heliga” böcker i synnerhet Koranen.

Man kapar fingrarna på snattare och tjuvar.

Män uppmanas att ”sätta sin hustru i husarrest om hon inte lyder …”.

Man stenar kvinnorna pga. äktenskapsbrott.

Man uppmanas att ”kapa arm och ben i kors på dem som inte dyrkar Allah”. Höger arm och vänster ben eller tvärtom

Man kastar homosexuella från klippa.

Man piskar dem som dricker alkohol tre första tillfällena man ”ertappar” dem och dödar dem om det upprepas för fjärde gången.

Alla dessa brutaliteter som förekommer där islam har fått politisk makt, har stöd i antingen Koranen eller ”Sharia-lagen”

Lars Leijonborg vill föra samhället tillbaka i tiden.

Lars Leijonborg vill använda statliga medel för att utbilda imamer. I praktiken kan sådana skolor inte förhindra ”extremisterna”, utan de ”radikala” kör sitt eget race i skymundan och snarare under täckmanteln av officiella islamiska institutioner. Vi har inte glömt bort självmordsbombarna i London eller 11 september i USA. Det som jag i den här artikeln vill framhålla är att det INTE finns någon liberal islam. Islam är som judendom och kristendom ett redskap för att tysta ner folket och hänvisa dem till rättvisan i det andra livet. Däremot finns förstås muslimer som tror på Allah, utan att ha läst eller brytt sig om vad det står i Koranen. De som tjänar pengar på Islam – imamer och de andra självutnämnda ledarna till samfund och organisationer – tillhör inte denna grupp.

Imamerna vet tillräckligt om samhället; de är emot kärnfrågan, d.v.s. jämställdheten.

Även om imamerna behöver utbildning om hur ett – på sätt och vis – jämställt samhälle fungerar, kan de aldrig vända ryggen mot en enda mening som står i Koranen. Vad är vinsten med att starta en sådan skola då?

Ser inte L-L att en del av de nuvarande islamiska skolorna och moskéerna fungerar som rekryteringsbas för terrorgrupper runt om i världen?

Lars Leijonborg säger ”… för att imamerna skall hjälpa och vägleda muslimerna i Sverige”.

Finns det inte tankar om Sharia-domstolar bakom detta?

När kvinnor blir misshandlade av sina män uppmanas de av imamernaatt ha tålamod och de hänvisas till Koranens lära. Fråga konvertiten Keilan Al Hamq som har tillräcklig kännedom om samhället om stening av otrogna kvinnor.

Islam är politisk i alla bemärkelser: När man tillhör minoriteten predikar man om fred och religionsfrihet och när man får politisk makt börjar man att straffa folk till höger och vänster för vartenda steg som går emot Islams lära. Detta heter ”Taqqyeh”, att dölja sin tro medan man tillhör minoriteten eller om ens liv är i fara. Just därför tar islamiska samfund avstånd från dödsdomen på Lars Vilks trots att det står tydligt i Koranen att ”Den som skymfar profeten väntar hårda straff i livet och även efter döden” 33:57

Islam är en av de kvinnoförtryckande religionerna. Att ha kontroll över kvinnornas sexualitet är ett av islams största bekymmer.

Islam är emot människornas lika värden. Islam är motsägelsefull. Se vad det står beträffande folk med annan tro: I 109:1-6 står ” Du kan dyrka din gud och jag min” då Muhammed inte hade makt och i 47:4 står ”Halshugga de otrogna …” när han hade politisk makt.

Jag vill rekommendera Lars Leijonborg att fråga islamiska samfund om deras inställning till deras heligaste och pålitligaste bok, Koranen beträffande mord på de otrogna, kristna och judar och även om andra fakta som jag påpekat ovan!

Att religion på sätt och vis är en privatsak i Sverige är resultatet av frihetsälskande människors kamp under decennier. Även separationen mellan religion och skolan är resultatet av dessa människors kamp. Har Lars Leijonborg vänt sig ryggen mot denna framgång bara för att det handlar om en annan religion?

En – nu för tiden – fredlig religion som ändå har fungerat som handbroms i vartenda steg mot jämställdhet, har förts tillbaka till kyrkan, detta är också resultatet av många års kamp för frihet och jämlikhet.

Jag tycker att även den här gången kommer alla frihetsälskande och jämlikhetssträvande människor att stå emot detta förslag som i slutändan leder till att kvinnor med andra ursprung trycks ner i samhället.

Lars Leijonborg väntar på yttrande från muslimska samfund. Han bör be även ”Ex-muslimer” i Sverige yttra sig om hans förslag.

 

Mamad Amiri medlem i ”Ex-muslimer”

Mamad_amiri67@yahoo.se

0737 80 15 10

www.exmuslim.net

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *