Deklaration: Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien! (CRES)

 

Vi har lämnat religionen!

 

I åratal har i skandinaviska länder islamiska organisationer vuxit. Deras inblandning i vardagslivet bland de människor som flydde från dessa ”islamiska länder” och som är bosatta i Skandinavien ökat markant. Slöja på barn, koran -skolor och religiösa skolor, Moskébyggen, och skapandet av en islamisk atmosfär pågår för fullt framför ögonen på oss alla. Ökningen i antal och inblandning av islamiska organisationer i människornas vardagsliv betyder mer förtryck för kvinnor, mer våld mot barn och skapandet av en atmosfär av rädsla och terror för kritiker av religion och islam, samtidigt som man pressar ateister och sekulära människor.

Efter Karikatyrhändelsen, både i Danmark och andra länder bevittnar vi en våg av rädsla bland artister och journalister i kritik mot religion och islam. I Berlin blev t.ex. föreställningen ”Edmone” inställd på grund av rädsla för terror aktioner, de har tidigare utfärdats ”fatwa” dödsdom på Salman Rushdie, Taslima Nasrin blev tvingad till exil och Nyamko Sabuni integrations minister hotades till livet för att hon är mot barnslöja och religiösa skolor i Sverige.

I decennier har människornas vardagsliv i Iran, Afghanistan, Saudi Arabien och ”islamiska länder” styrts av politiska islam som avrättat tusentals, stenat till döds hundratals och regerar med hjälp av mord och terror.

Media i västerländerna har dock i stort hållit tyst om denna fruktansvärda terror dåd. De västerländska regeringarna har också blundat för dessa fruktansvärda dåd, förtryck och terror på grund av sina ekonomiska och politiska intressen i Mellanöstern.

Nu när dessa islamiska organisationers/föreningars antal ökar i Västeuropa, visar västerländska regeringar i Sverige, Danmark, Tyskland …, grönt ljus och gör eftergifter med dessa av rädsla för terroraktioner i de egna länderna å ena sidan och i utbytte till goda relationer med islamiska länder och politiska islams rörelse å andra sidan.

Vi människor som har flytt islamisk terrorism, vi som kritiserar inblandning av religion i människornas vardagsliv, vi ateister och sekulära människor som förvarar mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, har fått nog och med tanke på Ex-muslim organisationens aktiviteter och framgångar i Tyskland och dess påverkan på den allmänna opinionen världen över, ansluter vi oss till denna rörelse och startar kampanjen:

Vi har lämnat religionen!

 

Vi tycker att resultatet av USA: s och dess allierades militaristiska politik är det pågående fruktansvärda svarta scenariot som vi dagligen betraktar i Irak. Denna politik har hjälpt islamiska rörelser under många år, också denna gång trots tusentals mord kunde inte förhindra inflyttande från politiska islam i området utan stärkte sin makt och inflyttande i både Iran och Irak.

Alla civiliserade människor som stödjer ett sekulärt synsätt och ett mänskligt levnadssätt kräver en annan mer effektivt politik. Vi utropar att vi måste stå emot både sidor av kriget och vi utropar för allas deltagare en protest mot ”kulturrelativism och för försvar av ett världsomfattande synsätt på mänskorätten.

Denna kampanj är mot daltandet med politiska islam och mot islamiska organisationer. Det är en kampanj för försvar av rättigheter för de människor som flydde från sina ”islamiska länder”. De människor som här har fått ”muslimstämpeln”.

Vi utropar att vår viktigaste identitet är varken vår politiska eller nationella tillhörighet utan vår mänskliga tillhörighet. Vi är människor och kräver ett fritt och mänskligt liv.

Det är en kampanj mot regeringars och mediernas fruktan och rädsla för kritisering av religioner och islam. En kampanj som bryter tabun och försvara sekularismen.

Vi går ut med ansiktsfoto och egna identiteter och tillkännager att vi inte är längre muslimer och bryter ännu en tabu. Människor är fria att tillhöra en religion eller ingen religion alls. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet. Ingen sekt, gäng eller band skall ha rätt att lägga ”fatwa” och dödsdom på någon med anledning av att han/hon överger en religion.

Vår rörelse i försvaret av ett världsomfattande synsätt på människorätten, i försvaret av ett sekulärt synsätt och yttrandefriheten är en ny renässans i en värld som dagligen strävar bakåt och mutar denna mörka islamistiska rörelse likasom kristendomen och andra religioner.

Försvara oss! Delta i vår rörelse och stöd oss i att försvara mänskliga principer i Europas hjärta som folket har åstadkommit genom sin mångåriga kamp. Att Stöd oss för att försvara yttrandefrihet, sekularism, barnens rättigheter och människans rättighet

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 • On Ramadan, We Don’t Give a #Ramadamn (Collection of Photos)
 • On Ramadan, We Don’t Give a #Ramadamn​ (Amir Asgari Message)
 • On Ramadan, We Don’t Give a #Ramadamn
 • Ban Ramadan from Schools in Sweden !
 • In Solidarity with the Batley’s Grammar Teacher
 •  Campaigns
   
   

  © 2008 - 2021 / All rights belong to the Ex-Muslim.