Religiösa symboler skapar segregation!

Barnen måste skyddas från religiösa sekters intrång i deras liv! Religionen är en privat angelägenhet och får inte påtvingas barn. Skolan måste vara en neutral miljö och inbjudande för alla barn. Därför måste alla religiösa symboler förbjudas, vilket inkluderar slöjan. Den islamiska slöjan är en av de mest tydliga religiösa symboler som förtrycker barns rättigheter. Barnens rättigheter är universella och måste respekteras i hela världen. 

I länder som styrs av islamiska regeringar tvingas slöja/hijab på små flickor. I västerländska länder, i vissa islamiska familjer drivs deras tro på under stark press av islamiska sekter och reaktionära imamer från moskén som påtvingar dessa förnedrande och diskriminerande symboler på barn och helt tydligt kränker barns rättigheter. Och regeringarna i väst ignorerar tyvärr detta med olika förevändningar.  

Det är inte acceptabelt att flickorna har ett annat värde än pojkarna. Slöjan står för restriktioner och tvång. Flickor ska inte umgås med pojkar. Flickor är berövade dans, simning, musik och många andra normala, utvecklande och sociala aktiviteter.  

Kampen mot slöjan på barn borde vara allas uppgift överallt. Lagen är avgörande för att skydda barnets rättigheter och att ge skydd mot diskriminering. 

I över två decennier har kontroversen om förbud mot slöja på barn och religiösa symboler i skolor och arbetsmiljöer i allmänhet i Europa och i synnerhet i Sverige pågått. Förbud mot religiösa symboler i skolor och för officiellt anställda har införts i flera europeiska länder. Enligt Europeiska domstolen är religiösa symboler förbjudna på jobbet i Schweiz. Att bära religiösa symboler för statligt anställda i Tyskland och Frankrike är strängt förbjudet. Inget av dessa förbud anses vara totalitära i dessa länder utan det är försvar av dessa sekulära samhällen, något som Sverige bör ta efter.  

Sympatisörer av ”kulturell relativism” anser dock att slöja och andra religiösa symboler, inklusive införandet av slöja och andra berövande praktiker för barn, är en del av folkets och ”religiösa minoriteters” kultur. De ignorerar de stränga diskriminerande levnadsvillkoren för flickor och kvinnor i islamiska och religiösa sektmiljöer.   

Vi som försvarar barnets rättigheter, försvarar ett sekulärt samhälle och förespråkar jämlikhet och mänskliga rättigheter i tydlighet mot de reaktionära kulturrelativistiska idéerna. Vi kräver därför att ett förbud mot slöja för barn liksom mot religiösa symboler i skolan införs i Sverige. Barn måste skyddas mot religiösa missförhållanden. Barn som bor i islamiska och andra religiösa sektfamiljer, måste stödjas av alla instanser i samhället. 

Kontakt:exmuslimstockholm@gmail.com

Nastaran Goodarzi  0738360022

Milad Resaeimanesh  0735314204

Centralrådet för Ex- Muslimer i Sverigeav Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *