Sedan mer än två decennier pågår en diskussion om att förbjuda slöja på barn i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet.

Denna diskussion och konflikt kring barns rättigheter i verkligheten, avslöjar en polarisering i dagens samhälle. Barnet har ingen religion, tradition och fördomar. Hon är en ny människa utan sin önskan har blivit född i en familj med en särskild religion, tradition och fördomar och det är samhällets förpliktelse att sörja för rättvisa och likvärdiga livsvillkor för barnens utveckling och deras aktiva deltagande i det sociala livet.

Kulturrelativister bortförklarar slöjan med att hävda ”minoriteters kultur”. De hävdar att slöjan bara är ett tygstycke eller vanlig klädsel. De struntar i hur flickornas liv ser ut och hur de diskrimineras.  Kulturrelativisternas hållning underblåser förtrycket mot flickors situation i islamiska miljöer. flickorna får lära sig underkastelse och att allt utanför dessa ramar är en ”synd”, (haram), som de måste undvika för att ej bli straffade. När de bär slöja, signalerar de denna hållning och alla andra kring dem som vet att de är underkastade, förtryckta och vilken man som helst har rätt att ”korrigera” dem.   Vi har i verkligheten under dessa två decennier sett hur dessa flickor i dessa miljöer diskrimineras och hur utanförskap är en del av deras liv. På den andra sidan, har vi progressiva krafter som kämpar för jämlikhet, jämställdhet och barns rättigheter. Dessa ställer sig oavbrutet upp för barnen och kraftfullt svarar mot reaktionära argument och bortförklaringar från kulturrelativisterna.

Vår kamp innebär att barn ska skyddas mot religionens och religiösa sekters övergrepp. Det ska också vara ett brott att hindra barn från att åtnjuta sina rättigheter att ta del av undervisning, nöjen och att delta i samhälleliga aktiviteter avsedda för barn.

Frågan om frihet att välja klädsel rör enbart vuxna.  En vuxen kvinna i islamistisk miljö har ingen rätt att välja sin klädsel, då hon hotas av kniv och syra i ansiktet om hon väljer ”fel”. 

Argument om klädfrihet är tomma, ytliga och förljugna. De är inte reella. De omfattar inte barn. Vi säger att det ska förbjudas i lag att sätta slöja på huvudet på barn och tonåringar som inte uppnått myndig ålder .Den lilla flickan eller tonårsflickan som lever i en islamisk familj behöver samhällets otvetydiga stöd och skydd.

Vid seminariet säger vi därför:

Förbjud slöja på barn!

Nastaran Goodarzi  0738360022

Milad Resaeimanesh  0735314204

exmuslimstockholm@gmail.com

Centralrådet för Ex- Muslimer I Sverige

www.exmuslim.net

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *