Vi som många andra delar din oro för islamiska gruppers terrorattacker. Du säger att Sverige nog har varit naiv i det avseendet. Att erkänna ett misstag och att försöka rätta till det är förstås uppskattat. Men regeringens misstag har inte varit naiv…

Vi varnade er redan flera år sedan att flera moskéer har blivit till rekryteringscentra för islamiska extremistgrupper, där bakåtsträvande imamer förespråkar våld mot kvinnor och sprider hat mot icke-muslimer, ateister, sekulära och homosexuella. Men ni blundade för det och gjorde ingenting. Vi begärde att åtminstone statliga bidrag till sådana grupper skulle frysas. Ni gjorde inte ens det. Vi varnade att antalet religiösa skolor har ökat och vi förklarade att i ett sekulärt samhälle ska religiösa skolor inte få bedriva utbildningsverksamhet för barn. Men ni lyssnade inte på oss. Vi påpekade att det har rapporterats flera fall av fysisk misshandel och psykiskt övergrepp mot barn i religiösa skolor; med bevis påvisade vi att barn undervisas i dessa skolor med diskriminerande läror mot det kvinnliga könet, att de tvingas bära slöja, att de berövas musik-, dans- och sexualundervisning. Men ni brydde inte er ett dugg. Nu utfärdas istället tillstånd för ytterligare en islamisk förskola i Skövde medan oskyldiga barn inte har någon religion!

Vi sade att hot, mord och terror är grundläggande pelare inom politisk islam både i och utanför statsmakten. Denna är precis samma rörelse som under många år med hjälp av terror och skräck skapat ett riktigt helvete i Iran och besvarat den minsta oppositionella rösten med fängelse, tortyr och avrättning. Vi manade er att inte kompromissa med denna bakåtsträvande rörelse som bara skapar katastrof i världens alla hörn men ni ville inte lyssna.

Statminister,

Du erkänner misstaget men ändå har du inte satt stopp åt att kompromissa med Islamistiska regimer. Du sagde ingenting att regeringars eftergifter med och eftergivenhet mot regimer liksom Islamiska republiken Iran ska upphöras. Du nämnde ingen solidariskt åtgärd med de tappra människor som dagligen kämpar mot sådana regimer för sina rättigheter i Iran, Iraq, Afghanistan och Saudiarabien. Du nämnde inte något att statens och kommunernas eftergifter mot religiösa grupper, inte minst när det gäller kränkning av kvinnornas och barnens grundläggande rättigheter, ska upphöras. Du sagde ingenting att moskéernas och de islamiska ledarnas verksamhet ska fortlöpande granskas och åtal ska väckas för alla slags lagbrott. Du sagde ingenting att barn ska beskyddas från alla former av materiell och andlig manipulering från religiösa institutioner. Att locka personer under 16 år till religiösa sekter, ceremonier eller lokaler ska förbjudas. Du har inte tagit upp de utsatta kvinnor och barns mänskliga rättigheter i de patriarkala och islamiska miljöerna. Du har inte betonat att permanent uppehållstillstånd ska beviljas för människor som har flytt undan islamisternas våld.

Du nämnde inga förebyggande åtgärder, som ska skydda unga män och kvinnor från att bli offer för rekrytering av terrorister. Du nämnde inga åtgärder eller planer för att bekämpa utanförskap och för att alla människor, speciellt de unga i förorterna skall få samma möjligheter och rättigheter som alla andra medborgare i Sverige. Arbete, utbildning och trygghet åt alla, oavsett var de bor nämndes inte i ditt tal.

Statminister,

En stor del av flyktingarna som är bosatta i Sverige har flytt från brutala handlingar utförda av islamistiska diktatorer. Imamerna i Sverige är inte representanter för muslimer. Imamernas kollegor i Afghanistan, Iran, Irak och Saudiarabien förtrycker och dödar människor. Den övervägande delen av immigranter från islaminfluerade länder har just därför flytt undan de här imamernas vederlikar. En stor del av befolkningen med utländsk bakgrund är å andra sidan sekulära. Av de som är muslimer är dessutom de flesta emot dessa självutnämnda representanter och deras bakåtsträvande värderingar. Dessa människor har hamnat i kläm på grund av att inte haft tillräckligt stöd från samhället. Vad vi vill säga är att Sverige bör stödja dessa människor som står för mänskligar värderingar i Sverige. Sluta att vända ryggen mot dessa tappra människor. Dessa progressiva krafter kan spela en viktig roll i kampen mot extremism och rasism. Vi begär att samhället stödjer dem rejält innan det är för sent!

Hasan Salehi- ordförande för Iranska flyktingrådet i Malmö
Sussan Saberi- Iranska flyktingars Riksförbund, kvinnosektionen
November 2015

av Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *