Sharialagar vs västerländska

värderingar

De flesta av världens nästan femtio länder med muslimsk majoritet har lagar
som refererar till sharia, den vägledning som muslimer tror att Gud gav dem i en
rad andliga och världsliga frågor. Vissa av dessa nationer har lagar som kräver
vad kritiker säger är grymma kriminella bestraffningar eller sätter otillbörliga
restriktioner för kvinnors och minoritetsgruppers liv. Invandringen av muslimer i
stora grupper i Europa har gjort många européer oroliga och ökat möjligheten till
en konflikt mellan värderingar och åsikter om hur man bygger ett samhälle.
Sharia betyder ”den rätta vägen” på arabiska. I islam hänvisar det till det
gudomliga råd som muslimer följer för att leva moraliska liv och växa nära Gud.
Sharia härstammar från två huvudkällor: Koranen, som anses vara Guds direkta
ord, och hadith – tusentals ord och seder som tillskrivs profeten Muhammed som
tillsammans bildar Sunna. Å andra sidan är västerländsk kultur starkast influerad
av grekisk filosofi, romersk rätt eller rättssystemet i det antika Rom, och kristen
kultur. Några av de centrala kännetecknen för västerländsk kultur inkluderar
demokrati, rationellt tänkande, yttrandefrihet, jämlikhet och individualism .
Det finns en enorm motsättning mellan muslimska tänkare och
västerländska tänkare när det gäller att bilda ett stort och välmående samhälle. En
av de största skillnaderna mellan de två lärarskolorna är demokrati. Ordet
”demokrati” kommer från ett grekiskt ord som betyder ”styre av folket.” Det
används för att beskriva ett regeringssystem där makten innehas av
medborgarna. De kan påverka viktiga beslut, antingen direkt eller genom de
personer de väljer. Demokrati bygger på frihet och jämlikhet mellan alla
människor. Det beskrivs ofta som ”majoritetens regel”, eftersom viktiga beslut
baseras på folkets röster och de mest populära åsikterna bland väljarna. Men
enligt de flesta islamforskare är begreppet demokrati eller människor som har
rösträtt totalt emot islam och islamiska traditioner. Muslimer tror att Allah och
Mohammed bestämmer hur de ska leva och det är inte upp till människor att
bestämma samhällets lagar och regler.
Rationellt tänkande och yttrandefrihet är andra begrepp som är mycket
ökända i islamiska samhällen. De flesta västerlänningar anser att alla har rätt till
yttrandefrihet. Denna rätt ska innefatta friheten att ha åsikter och att ta emot och
förmedla information och idéer utan inblandning av offentlig myndighet och
oavsett gränser, men muslimer tar den motsatta vägen, de anser att
yttrandefriheten är demonisk och människor får inte uttrycka sina åsikter om det
strider mot sharialagar. I islamiska länder avskräcks barn från tidig ålder från att
tänka rationellt och kritiskt. Att ifrågasätta religionen, regeringssystemet och
traditionerna anses vara avfall och straffas ibland med döden. Censurering och
förbud är enormt i praktiken i dessa samhällen och de påverkade alla delar av
samhället från konst till musik, från litteratur till poesi.

En annan fråga som skiljer sharialagar från västerländska värderingar är
jämlikhet. Det finns flera olika typer av ojämlikhet och diskriminering som
implementeras i islamiska länder, vilket är totalt oacceptabla i västländer. Enligt
sharialagarna är män och kvinnor inte jämställda. Män har större frihet när det
kommer till hur de ska se ut, vilken typ av kläder de ska ha på sig, vart de ska gå,
kan ha flera fruar och har rätt att få varje position i regeringen. Icke-muslimer och
andra minoriteter som bor i ett islamiskt land får inte sitta i regeringen, får inte
predika sin religion eller åsikt, får inte bygga gudstjänstplatser osv.
Muslimer har en mycket kraftfull tribalistisk världsbild och är inte ett fan av
individualism. Muslimer fördelar sig i stammar och förespråkar eller utövar stark
lojalitet till sin egen stam eller sociala grupp. De visar sin lojalitet genom att inte
ifrågasätta principen som praktiseras i den stammen och om någon vågar
ifrågasätta den kommer han att kastas ut. Tribalism är genomgripande, och det
styr mycket av vårt beteende, lätt överskuggande förnuftet. Tänk på de
omänskliga saker vi gör i stamenhetens namn. Krig är i grunden, och ofta helt
specifikt, tribalism. Folkmord är tribalism – utplåna den andra gruppen för att hålla
vår grupp säker – tagen till vansinne. Rasismen som låter oss känna att vår stam
är bättre än deras, föräldrar som avslutar kontakten med sina egna barn när de
vågar gifta sig med någon av en annan tro eller färg, förnekande av evolution eller
klimatförändringar, eller andra grundläggande vetenskapliga sanningar när de
utmanar tribal övertygelser.
Islamiska värderingar motsäger i hög grad västerländsk kultur och traditioner
och det hotar på något sätt det västerländska samhället. Vi har muslimer som bor i
Frankrike och säger att Charlie Abdo-författaren borde dödas eller åtalas. Vi har
muslimer i Storbritannien som tror på att döda avfällingar eller människor som
kritiserar islam (Salman Rushdie). Vi har människor som bor i Sverige som hotar
vår yttrandefrihet och vill minimera vår yttrandefrihet. Ett av de största exemplen
är Paludan som attackerades och hotades av islamiska fanatiker flera gånger. vi
har många rapporter om kvinnor som lever i ett förtryckt och patriarkalt samhälle,
som inte ens har rätt att välja sin livspartner. När dessa samhällen växer i
västländer blir människor mer oroliga och som någon som rymde från detta
barbariska och grymma samhälle förstår jag deras oro.

Hamed Rahimi
2022-09-18

By Milad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *