I November 2021 förändrades Säkerhetsläget i Afghanistan drastiskt eftersom att talibanerna under sommaren tog Afghanistan. Migrationsverket tog då fram nya rättsliga vägledningar som myndigheterna ska använda när dom utreder en persons behov av skydd.

I dessa papper står att vissa grupper kan vara i stort behov av skydd det är allt från dom som jobbar inom militären eller polisen, hbtqi-personer, religiösa ledare eller konvertiter precis som jag som är Ateist.
Just nu bedömer Migrationsverket om jag är en asylsökande har ett skyddsbehov som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Eller om jag skulle kunna leva som flykting i Afghanistan, just nu lever jag i Sverige, om jag inte skulle få uppehållstillstånd skulle jag behöva återvända till mitt födelseland och där leva som flykting på grund av att jag är Ateist och att alla där vet om det, det är ju helt sjukt att ev. behöva fly från sig själv i sitt födelseland. Migrationsverket säger att man ska kunna leva ett relativt normalt liv, ha tillgång till mat och tak över huvudet, och möjlighet till försörjning, vård och utbildning. Detta är något som jag aldrig kommer kunna ha i Afghanistan som Ateist.
Migrationsverket säger också att man måste kunna bevisa att man västeniserats här i Sverige.
Men vem kan bestämma när och hur man är Svensk?
Nu har nu levt i Sverige sedan november 2015. Jag uppskattar allt nytt jag lär mig hela tiden, vist svenska grammatiken är svår. Men att få leva här precis som man vill och vara den man vill är oerhört stort för mig. Så fort jag fick möjligheten att börja jobba sökte jag direkt, först fick jag praktit, men det var svårt då jag skulle stå å sälja glass, men kunde nästan ingen svenska. Sedan jobbade jag en tid som diskare, det var lättare och jag lärde mig lite mera svenska. Under denna tiden har jag också träffat min kärlek, som lär mig nya ord varje dag. Min sambo hjälpte mig att söka jobb som snöskottare och jag började 2018 där trivdes jag och dom med mig, jag fick fortsätta och fick en fast tjänst som fastighetsskötare, 2021 fick inte företaget förlängt utan personal var tvungen att säga upp. Jag fick fortsätta jobba och dom kallar mig arbetsmyra. Nu 2022 blev vi uppköpta av Pema. Så jag har i 4 år arbetat och betalt skatt, bott med min sambo sedan 2017 förlovad och vill bilda familj. Men här blir jag stoppad eftersom jag räknas som flykting, när var och hur kan jag bevisa att jag är västeniserad. Jag har lagt hela mitt liv i att snart förhoppningsvis bli en hel och lycklig familj.

Att jag lämnade Islam har inget med att göra att jag tror att jag skulle få stanna lättare. Jag lämnade islam när jag fick mera information, när jag såg och förstod att allt som imamen sagt inte alls är rätt. När jag insåg att dom afghanska kvinnorna behandlades som skit under skorna. När jag förstod att kvinnor och män är lika mycket värda, att kvinnor inte ska behöva ha slöja att en kvinna kan vara minst lika bra som en man. Att en resa till mecka för att vandra runt ett hus och kasta stenar på en stor sten inte alls kommer ha någon betydelse för min framtid. När jag förstod att när jag dör kommer jag inte få 72 fruar. Att det inte har någon betydelse om jag be och läser koran, att fasta i flera dagar bara är skadligt för min och alla andras kropp, framförallt för barn/äldre och dom som jobbar ute i solen. När jag lärde mig mera om olika religioner och förstod att alla religioner har samma gud fast med olika namn, och olika betydelse så insåg jag att för mig och mitt liv är en icke gudstro det som jag kan leva och stå för.

Jag berättar för allt och alla att Gud bara är påhittad och folk som tror på gud och sin religion lever i sekter. Jag har gått ut öppet på internet både i Sverige och i Afghanistan och berättat om min icke tro. Jag har fått massa massa hot från släkt, vänner, grannar och folk jag inte äns känner. Min älskade sambo har också fått mottagit hot pga av mitt avhopp.
Min jag är stolt jag tänker aldrig ändra på den jag är i dag, jag kommer aldrig gå tillbaka till någon religion/sekt. Och jag kommer aldrig tvinga mina framtida barn att ha en religion, det få bli deras beslut när dom är gamla nog för det.
Så nu undrar jag, vem kan svara på hur när var är man svensk?

18/2-22

Ghaosuddin Haidarzada

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *