För första gången uppmärksammar FN en dag för flickor, den 11 oktober. Internationella flickdagen uppmärksammas över hela världen och temat för årets internationella flickdag är avskaffandet av barnäktenskap. (Se http://www.un.org/en/events/girlchild/)

Denna dag är ett bra tillfälle att rikta uppmärksamhet på flickornas situation i den del av världen där det anses som ett brott att enbart vara kvinna, i den del av världen där våld mot kvinnor inte bara godkänns  utan även uppmuntras i lagstiftning. Lagen ger båda föräldrarna rätt att bestämma över flickornas liv. I Sverige utövar föräldrarna myndighet åt barnen, men barnen har stort utrymme att utöva sin egen fria vilja. Det utrymmet finns inte i lagar som sharialagarna. Flickornas situation i dessa länder är ofta svårt för människor i västvärlden att förstå.

Som ett exempel kan man nämna två unga tjejer i Sudan som dömdes till avrättning genom stening. Jag talar om Layla Ibrahim Issa, 23 år, och Intisar Sharif Abdallah, 18 år. Tack vare internationella kampanjer lyckades vi rädda livet på dessa två tjejer, men det finns tusentals liknande fall där unga tjejer nedvärderas, kränks, misshandlas, torteras, förföljs och dödad på grund av sin könstillhörighet. Enbart i Iran har 150 kvinnor stenats till döds sedan revolutionen 1979 och det är då bara frågan om dem som man har namnet på och enbart frågan om stening, inte andra straff så som hängning. Mörkertalet förefaller vara mycket stort beträffande stening.

Kan ni tänka er att 42.000 barn i åldrarna 10 – 14 år gifte sig i Iran under 2010? Den iranska statens statistik visar att 37.000 barn blev registrerade som änkor eller skilde sig under samma år.

Kan ni tänka er att det i Iran saknas förbud mot barnäktenskap? Äktenskapsgränsen för flickor är 13 år och för pojkar är 15 år. Men genom domstolsbeslut kan man göra undantag från dessa åldersgränser och även barn under dessa åldersgränser kan giftas bort. Föräldrarna får rentav gifta bort sina döttrar även om de är under nio år gamla. Varje år får vi reda på tjejer som försöker ta livet av sig genom att elda upp sig på grund av detta könsrelaterade förtryck.

Visste du att det finns 72 universitetsprogram i Iran som flickor stängs ute från att söka och inträda på? I en lång rad länder är flickornas situation likadan som i Iran. Hedersproblematiken är så stor så att den trasar sönder flickornas liv och tillvaro, genom att de helt saknar beslutanderätten över sina egna liv.

Det som vi nu bevittnar om dessa tjejer är inget annat än en ren humanitär katastrof, som kräver stora och effektiva åtgärder för att man ska komma till rätta med dem. Hur länge ska omvärlden blunda för denna enorma katastrof? Jag och vårt förbund tycker det är mycket viktigt att de länder där lagar, traditioner och religiösa normer berövar flickorna och kvinnorna deras grundläggande mänskliga rättigheter utsätts för bojkott och på annat sätt pressas av det internationella samfundet att erkänna rättigheterna även för den andra halvan av befolkningen.

Denna hedersproblematik får allt större fotfäste i västvärlden. Västvärlden måste upphöra med kulturrelativismen och att det måste vara samhället och inte föräldrarnas religioner som sätter gränserna och ramarna för flickorna och barnens rättigheter. Vi här i Sverige kräver ett absolut förbud mot barnäktenskap i hela världen, förbud mot att tvinga barn under 16 år att bära slöja och en skärpning av lagar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kräver vidare att man stänger religiösa skolor, där man undervisar stick i stäv mot kvinnors rättigheter och rättigheter för hbtq – personer. Deras undervisning ger bara näring åt det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

 

Farideh Arman

Ordförande för  Kvinnorrättsförbundet

Malmö 2012-10-09

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *