Pernilla Stålhammar-Peter Curman-Murat Kuseri 7 juni 2013

Peter Curman: Just nu sprider sig självcensuren som ett gift över hela Europa och över Mellanöstern. I Turkiet sitter 70 journalister inspärrade för att de inte vaktade på sina ord. I Ungern och i Grekland sticker fascismen fram sitt fula tryne. Därför ankommer det på oss som alltjämt kan protestera att göra det med kraft! Låt ansluta oss till de upproriska torgen i Europa och Mellanöstern!
De protesterande på Sergels Torg fredag den 7 juni ställde krav om att attackerna mot mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter och frihet måste upphöra i Turkiet
Stödmanifestation för Turkiska Sommaren
Tal hölls av Jacob Johnson, Riksdagsledamot för vänsterpartiet, ordförande för StödKommitte för mänskliga rättigheter i Turkiet, Carina Hägg Riksdagsledamot (S), Evin Incir vice ordförande för Iusy, International union of  socialist youth, Utrikespolitisk talesperson Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Dror Feiler, konstnär, ordförande för Judar för Israelisk Palestinsk Fred och talesperson för Ship to Gaza, Olof Buckard, ordförande för artister för fred, Kemal Görgu, skådespelare, Ordförande för Svenska Fredsråd, Nasi Paygambarian, Iranli aktivist, Mohan G J, ordförande för Swedish Tamil Forum, Pernilla Stålhammar, Sammankallande Miljöpartiets Internationella Kommitté, Arne Johansson, Rättvisepartiet Socialisterna.
Peter Curman
Tal av Peter Curman, poet och före detta ordförande för Sveriges Författarförbund:
Plötsligt håller våra folkliga torg på att förvandlas till politiska mötesplatser: Tahirtorget i Kairio, Taximtorget i Istanbul, Medborgarplatsen och Sergelstorg i Stockholm.
På Tahirtorget twittras och mailas det för fullt: Undnvik södra sidan! Där är det skottlossning! Samma sak på Taximtorget i Istanbul. I Stockholm går det lugnare till men polisen frågar ängsligt på Sergels torg vad det är frågan om:
– Tänker ni gå vidare? Tänker ni storma Turkiets ambassad?
Nej, vi tänker inte storma. Vi utövar bara vår grundlagsenliga rätt att uttrycka våra åsikter. Vår rätt att fördöma de krafter i och utanför vårt land som ger sig rätt att tysta våra bröder och systrar. Just nu sprider sig självcensuren som ett gift över hela Europa och över Mellanöstern. I Turkiet sitter 70 journalister inspärrade för att de inte vaktade på sina ord. I Ungern och i Grekland sticker fascismen fram sitt fula tryne. Därför ankommer det på oss som alltjämt kan protestera att göra det med kraft! Låt ansluta oss till de upproriska torgen i Europa och Mellanöstern! Låt oss visa dem att tillsammans är det vi som som vinner!
Peter Curman

Attackerna mot mänskliga rättigheter, demokratiska rättigheter och frihet måste upphöra i Turkiet

De senaste dagarna har stora kränkningar av mänskliga rättigheter skett i Turkiet. Demokratiska krav som framförts fredligt har undertryckts med våld.
En demokratiskt och fredlig reaktion mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna möttes av ett oproportionerligt motstånd av statens säkerhetsorgan. Tusentals människor har blivit skadade och lider av hälsoproblem på grund av säkerhetsstyrkornas tårgasangrepp och urskiljningslösa våld.
Droppen som fick bägaren att rinna över är genomförandet av beslutet att tillintetgöra Gezi stadspark och bygga ett shoppingcenter och liknande byggnader i dess ställe. Åratal av förstörelse av naturen och angrepp mot folkets levnadsstil nådde sin kulmen i och med ingripandet mot Gezi parken i Taksim.
Folket har sagt ”Det räcker!” till det styrande partiet AKP’s angrepp på deras frihet och levnadsstil. Folket har sagt ”Det räcker!” till AKP’s antidemokratiska metoder och maktfullkomlighet.
Olof Buckard, ordförande för artister för fred, var en av talarna på Sergels torg.
Idag utövar makten tydliga överträdelser mot människors frihet och demokratiska rättigheter. Dessa överträdelser påverkar alla grupper inom folket. Makten anser sig vara övermäktiga alla andra. Premiärministern kallar de i tusental demonstrerande människorna för ”plundrare” och ”marginella minoriteter utan folkligt stöd”. Demonstranter och folk som råkat befinna sig i närheten har råkat ut för ett sällan skådat brutalt polisvåld.
Dessa överträdelser är oförenliga med Europeiska Unionens kriterier gällande demokratiska värden och universella mänskliga rättigheter. Vi anser att den Turkiska regeringen, som är i samtal med EU om medlemskap, bör varnas och ett kraftigt avståndstagande bör proklameras av den Europeiska Unionen.
Vi inbjuder den Turkiska regeringen att vara mer lyhörda och känsliga mot sina medborgares krav och bemöta kraven på demokrati och frihet med förståelse, respekt och hänsyn istället för batonger och tårgas.
Dror Feiler håller tal på Sergels Torg
Vi stödjer följande krav som de miljoner som fyller Turkiets gator har ställt på Turkiets regering:  
Gezi Parken ska finnas kvar – Ett offentligt uttalande ska göras där man bekräftar att projektet, där planen att tillintetgöra parken och bygga byggnader i dess ställe ingår, har avbrutits. 
Atatürk Kültür Merkezi (Atatürk Kultur Center) ska finnas kvar– Planerna på att riva Atatürk Kültür Merkezi ska avbrytas.
De som har beordrat och verkat för genomförandet av det brutala polisvåldet mot fredliga demonstranter ska hållas ansvariga – De som har utfärdat order om våld mot demonstranter som enbart har utnyttjat sina demokratiska rättigheter och demonstrerat, ska hållas ansvariga. Alla som har verkat för upptrappningen av polisvåldet mot fredliga demonstranter, alla som har beordrat om hänsynslöst och urskiljningslöst våld mot folket ska hållas ansvariga för sina gärningar. De ansvariga för de tusentals skadade människorna och de två dödade medborgarna vid namn Mehmet Ayvalıtaş och Abdullah Cömert ska hållas ansvariga. Alla som har haft en ledande roll i denna polisbrutalitet, främst guvernörerna i Istanbul, Ankara, Hatay och polischeferna, ska omedelbart avskedas från sina positioner.
Hulya är en av de människor i Turkiet som utsatts för våld av polisen 
Tårgas, pepparsprej och liknande medel ska förbjudas
 
Människor som har anhållits ska omedelbart släppas fria – Alla som har anhållits för sitt deltagande i det fredliga motståndet mot polisvåldet och regeringens antidemokratiska metoder ska omedelbart släppas fria och ett uttalande ska göras där man offentliggör att inga utredningar ska föras mot dessa personer.  
Babies
Ingripanden mot fredliga och demokratiska möten och demonstrationer på offentliga torg och platser såsom Taksimtorget, Kizilaytorget och platser över hela Turkiet ska upphöra – Hindrande av friheten att utöva sina demokratiska rättigheter att demonstrera och föra sin talan fritt ska upphöra.  
Det planerande namnet på den tredje bron över Bosporen ska ändras – Regeringen planerar att namnge den tredje bron över Bosporen efter sultanen Yavuz Sultan Selim. Namnet upprör då sultanen är ökänd för att vara ansvarig för ett utbrett folkmord på aleviter under sin tid som sultan 1512 – 1520. Namnsättningen bör omvärderas.
Demonstrantpar
Olof Buckard, ordförande för artister för fred och Pernilla Stålhammar, Sammankallande Miljöpartiets Internationella Kommitté
Tal av Pernilla Stålhammar, Sammankallande Miljöpartiets Internationella Kommitté, på Manifestation för de fredliga demonstranterna i Turkiet. Sergels Torg, Stockholm, den 7 juni, 2013
Ärade vänner,
Man kan döda en människa, men aldrig hennes idéer. Man kan tysta en röst, men aldrig någons tankar.
Mitt namn är Pernilla Stålhammar. Jag representerar Miljöpartiet här idag.
Vi står här idag, tillsammans, enade i vår övertygelse, att det är vår rättighet att vara just här, för att göra just det vi gör nu – nämligen att få ge utlopp för det fria ordet, att få säga vår mening, att ge uttryck för vår åsikt. Det är vår mänskliga, universella och okränkbara rättighet. Och ingen, mina vänner, ingen har rätt att bruka våld för att hindra oss.
Idag tar vi ordet för att visa vårt stöd för de över miljonen fredliga demonstranter som har tagit sig ut på gator och torg runt om i Turkiet. För alla de ungdomar som sover i tält för att rädda Geziparken, för alla de män och kvinnor som protesterar mot det övervåld som använts av polis mot fredliga demonstranter, för alla de mammor och pappor som demonstrerar för sin rätt till demokrati och mänskliga rättigheter. För alla dem som satts i fängelse för att de hävdat sin rätt, för de som fått sätta livet till i sin kamp för rätten att uttrycka sig.
Kära åhörare,
Miljöpartiet, fördömer starkt det våld som den turkiska polisen använt mot fredliga demonstranter. Vi uppmanar den turkiska regeringen att värna mötes- och demonstrationsfriheten, som
återfinns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och som utgör förutsättning för en levande demokrati.
Miljöpartiet stödjer den fredliga kampen för mänskliga rättigheter och kraven på frisläppandet av politiska fångar i Turkiet.
Vi solidariserar oss också med den växande miljökampen i Turkiet och kraven på en bättre balans mellan miljöhänsyn och kommersiella intressen.
Vi uppmanar Premiärminister Erdogan att vara lyhörd för folkets vilja. Att kunna säga – att visst – vi har gjort en felaktig bedömning är inte svaghet. Det är styrka. Det är ett uttryck för en fungerande demokrati. Här i Sverige, i Turkiet, i världen.
Kära medmänniskor,
Vi står här som systrar och bröder, i kampen för allas lika rätt. I solidaritet – sida vid sida – med alla de människor som runt om i världen kämpar för sina mänskliga rättigheter och för en fullvärdig demokrati.
Tack för ordet.

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *