Till: Birgitta Mörk ordf. kommunfullmäktige – Botkyrka kommun            Katarina Berggren ordf. kommunstyrelse – Botkyrka kommun     Böneutropet ingår inte i religionsfriheten!Böneutropet är ett tvångsingrepp i tillvaron för de människor som inte ber och strider därmed mot andras frihet. Böneutropet är inte bara ett ljud. Det är en propaganda som upplevs förnedrande för många människor, en provokation som strider mot andra människors tro eller icke-tro.Religionens regler och seder i dagens modernitet har blivit villkorade av medborgarnas jämlikhet och frihet. När en 9 årig flicka inte får gifta sig i dagens Sverige. När barnen inte får agas. När tvångsgifte och månggifte är förbjudet. När sex och samlevnad och simundervisning är alla barns rättigheter. När man inte får slakta djur enligt religionens ritualer. När könsstympning är förbjudet. När barnarbete är förbjudet. När en vuxen varken får gifta sig eller ha sex med en minderårig. När man inte får störa grannarna med hög musik, då bör man helt enkelt inte få störa omgivningen med böneutropet heller, som för många symboliserar och påminner om dessa medeltida och avskyvärda företeelser.Att be till gud i den privata sfären eller tillsammans med andra likasinnade är var och ens rättighet. Men när det gäller det som trakasserar och stör välbefinnandet hos barn, gamla, sjuka, skiftarbetande, de som är ateister, de som inte är muslimer eller har andra trosuppfattningar, måste nödvändiga hänsyn tas. Ett sekulärt och modernt samhälle har satt villkor för religionens utövande och gränser för dess plats i det offentliga rummet. Konsekvenser för ett bostadsområdes särprägel och stigmatisering måste också beaktas när segregation efter etnicitet och religiös tillhörighet är ett växande samhällsproblem.”Det är viktigt med ett öppet samhälle och religionsfrihet är en del av det” säger Europaminister Birgitta Ohlsson och hon fortsätter: ”Böneutropet är inte en kommunal fråga utan polisens ärende”

Birgitta Ohlsson trasslar in sig i motsägelser. Det är polisens ärende säger hon, men hon stödjer ansökan om böneutropet på grund av att hon vill ha ett öppet samhälle och religionsfrihet, säger hon. Hon hoppas på efterföljd i andra kommuner… Först och främst, om det är polisens ärende, varför uttalar hon då sitt stöd för en ansökan?  Hon tror att hon hittade en ”demokratisk” formulering och kan komma undan med den utan att anklagas för ministerstyre.

Även vi är för religionsfrihet och de som ber kan och får be hur mycket de vill i samhälle. Men bönen bör ske i hemmet eller i moskén. Bönen bör inte tillåtas ropas ut till dem som inte omfattar den och som inte vill höra den. Det är att inkräkta på deras frihet. Betänk att många människor har flytt från samhällen och miljöer där böneutrop för dem är förknippade med fängslanden, tortyr och avrättningar.

Böneutropet behövs inte och det kan inte försvaras genom att åberopa religionsfrihet i ett öppet och fritt samhälle där var och en kan praktisera sin religion så vitt den inte prackas på andra.  Vi lever inte tusen år tillbaka i tiden. Varje hushåll har en väckarklocka eller en mobiltelefon med vars hjälp de troende kan se till att de passar bönetiderna.

Vi vill påminna Birgitta Ohlsson att böneutropet inte är ”muslimernas” önskemål i allmänhet utan det är mullorna och imamerna som driver frågan och har som mål att sätta Islams prägel på hela bostadsområden. Hur många gånger till ska det behöva bevisas att det är kvinnoförtryck som ropas ut från minareter och som Birgitta Ohlsson ger sitt samtycke till? Gång på gång har Uppdrag Granskning avslöjat hur illa det står till med kvinnors rättigheter i de moskéer som Europaministern vill ska kunna ropa sitt budskap över grannskapet. Ett grannskap som oundvikligen kommer att stigmatiseras som ”muslimskt” och ytterligare segregeras om böneutrop tillåts.

 

Undertecknande:

 

Rahim Yazdanparest

Parvin Salimi

Rezgar Pirkhezrian

Saman Piraste

Elzbieta Shamohammadi

Mahin Alipour

Göran Gustavsson

Khalil Kayvan

Rebecca Hybbinette

Golam Akbari

Hoshiar Sorosh

Azar Poya

Nava Azadi

Navid Olfati

Rabia Sing

Veda Ilka

Kian Izar

Karim Shamohammadi,

 

 

Gruppen för ett gemensamt samhälle

gemensamtsamhalle@gmail.com

0708526716

startsidan

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *