Richard Dawkins

Richard Dawkins, född 26 mars 1941 i Nairobi, Kenya, brittiskkenyansk zoolog och genetiker, som bland annat gett ut många böcker om bland annat evolution och religion som startat häftiga debatter. Han är professor vid Oxforduniversitetet. På det vetenskapliga området är Dawkins mest känd för sitt förespråkande av en syn på evolutionen som utgår från genen som den centrala aktören. Det gör han tydligast i böckerna Den själviska genen (The selfish gene) (1976), där han bland annat kommenterar att ”allt liv utvecklas genom olika överlevnad för olika självkopierande enheter” och The extended phenotype (1982), där han beskriver naturligt urval som ”den process där självkopierande enheter konkurrerar ut varandra i en tävling om vilken som förökar sig bäst”. Han förfäktar tanken att genen är den främsta och grundläggande enhet som utsätts för urval i evolutionen.

 

Illusionen om Gud ger med gott humör insikter i fördelarna för individen och samhället med ateism. Inte minst ger boken en klarare och sannare bild av hur fantastiskt universum är än vad tro och religion någonsin kan åstadkomma.

Richard Dawkins är professor vid universitetet i Oxford. På svenska finns av honom tidigare utgivet bl.a. Den själviska genen och Den blinde urmakaren. Illusionen om Gud var nummer 1 på Amazon UK:s försäljningslista och låg mer än 30 veckan i rad på New York Times Best Seller List.

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 Campaigns
 
 

© 2008 - 2020 / All rights belong to the Ex-Muslim.