Afsaneh Vahdats tal i Kritische Islamkonferenz 2008 i Köln

http://www.kritische-islamkonferenz.de/index08.htm

 

Jag tackar för att jag blev bjuden till den här konferensen.

Jag har ingen tvekan om att vi alla som har samlats här vill uppnå någonting. Vad vi kommer fram till och vad vi bestämmer tillsammans idag kan göra konferensen till en stor händelse för frihet och sekularism, göra det historiskt, bli ett hopp för alla de som är fångar under islams makt och barbari. Den kan uppnå lösningar och visa vägen för en omfattande och seriös kamp mot religionens återkomst i världen.

Könsapartheid härjar i de islamdrabbade länderna. Islamiska regimer tvingar på folket de bakåtsträvande värderingarna i de där länderna genom tortyr, avrättning och fängelsestraff. Kvinnor stenas till döds, våldtas inom äktenskap, betraktas som familjers heder och mördas av familjers män. Den16: åriga flickan Dua mördades genom stening och misshandel med lagens stöd. Småflickor gifts bort till 30 år äldre män med stöd av Sharialagen. De utsätts för kontinuerligt sexuella övergrepp, torteras och plågas. Man hugger av armar och ben, stenar till döds på torget.

Man undrar gång på gång varför världen inte stannar av? Varför kan man inte göra slut på all våldsamhet och allt elände i denna civiliserade progressiva värld? Varför händer det ingenting?

Man undrar varför de västerländska stater som gör anspråk på demokrati och civilisation inte gör sig kvitt de barbariska våldsamma handlingarna? Varför de internationella människorättsorganisationerna såsom Europa parlamentet och FN kräver inte kräver ett slut på stening och på alla de medeltida lagarna i de islamdrabbade länderna? Varför isoleras de inte politiskt?

Faktum är att islam inte bara är ett religiöst fenomen i dagens värld utan även ett politiskt sådant. Politisk islam är resultatet av västs inblandning och stöd av religiösa rörelser gentemot vänsterrörelser.

Religion och klassamhälle är beroende av varandra. De ger näring till varandra. Religion har alltid rättfärdigat samhällsklyftor och fattigdomen. Dagens bourgeoisie har inget grundligt problem med det heller. Den stöttar till och med religionen.

De västerländska staternas eftergift gentemot politisk islam rättfärdigas med tesen kulturrelativism. Denna tes erkänner islamisk kultur som har tvingats på folk med hjälp av fängelsestraff, tortyr och prygel, som folkets kultur i dessa länder. Denna tes påstår att kvinnorna som kommer från dessa länder vill giftas bort med tvång, vill bli stenade eller mördade för att de betraktas som familjens heder. Stening, könsstympning och hedersrelaterat våld och mord betraktas som en del av deras acceptabla kultur.

Med denna metod rättfärdigar väststater sina goda relationer med den islamiska regimen i Iran. De betraktar den islamiska regimen som folkets representant och landet som islamiskt. Det finns inga islamiska länder utan islamiska regimer. Iran är inget islamiskt land. Regimen tog makten genom förtryck, tortyr och våld. Att bjuda in myndighetspersoner från Iran som är kriminella och folkets fiender är emot det Iranska folkets vilja.

De koranskolor som drivs i Europiska länder kan organisera terror och uppfostra morgondagens patriarker och självmordsbombare. Islams ingrepp och inflytande förstärks på familjer med invandrarbakgrund. Utbildningsdepartementet i Sverige har kommit med förslaget att utbilda imamer i Sverige med skattepengar. Detta för att de betraktar de islamiska bakåtsträvande organisationerna som invandrargruppens representant. De tror att de kan lösa de problem som familjer med inv. bakgrund utsätts för, som utanförskap och isolering. Med svenska imamer kommer kvinnoförtryck och kvinnofientlighet bli lagligt.

Vad ska vi göra i denna konferens? Vad ska vi försvara? Vad är vårt budskap till världens befolkning?

En stor del av världens befolkning accepterar inte fattigdom, krig, rasism eller nationalism. Majoriteten av befolkningen är emot religionens come back i folkets liv. Sekularister och frihetsälskare är emot religiösa skolor. De betraktar barnslöja som ett övergrepp på barn och vill att det ska förbjudas. Barn ska vara fria från religionens ingrepp. En stor majoritet är för jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa är Ex – muslimers motton. Ex- muslimer är detta folkets representant gentemot den barbariska regimen.

Ex-muslimer motsätter sig väststaternas syn på mänsklig identitet som delar folk efter sin religion. Denna syn som betraktar alla de som har invandrat från mellanöstern muslimer och ser på alla islamiska organisationer som denna grupps representant.

Vi bör i denna konferens utropa att vi står i spetsen för kampen mot reaktionära politiska islam. Vi ska vara huvudpretendenter i kampen för en sekulär värld och mot religion. På nästa konferens bör vi berätta om hur många religiösa skolor vi har tvingat staterna att stänga och hur många stater som har slutat att ge efter för islamiska strömningar genom vår press.

Med vår existens ska religionen inte lägga sig i folks liv längre.

Inga religiösa skolor ska bildas i Europa.

Inga flickor ska behöva bära slöja.

Hedersrelaterat våld ska inte ta livet av kvinnor och flickor längre.

Ingen ska bli stenad till döds.

Ingen fatwa ska utfärdas.

Vi är ett hopp för miljoner människor redan.

Denna konferens ska godta denna historiska roll.

Afsaneh Vahdat

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 Campaigns
 
 

© 2008 - 2020 / All rights belong to the Ex-Muslim.