Ännu en motion från vänsterpartiet om slöjförbud i skolan och på minderåriga flickor under 15 år:

”Det finns fyra tunga argument till att flickor ska skyddas från det direkta eller indirekta tvånget att bära slöja i skolan:

  1. Att kvinnor beslöjas har sitt ursprung i det feodala samhällets patriarkala syn på kvinnans sexualitet och roll i reproduktionen. En föråldrad könsuppfattning som inte hör hemma i vårt samhälle cementeras och flickors och kvinnors mänskliga rättigheter undergrävs.
  2. Att kvinnor beslöjas förutsätter könssegregation vilket i sin tur leder till diskriminering. Flickor som bär slöja får begränsad tillgång till de kunskaper, erfarenheter, aktiviteter och den samvaro som skolan erbjuder. De tillåts inte delta i sex- och samlevnadsundervisning, gymnastik och idrott, lägerverksamhet osv. De får inte vistas utan slöja bland pojkar och män som inte tillhör familjen eller utanför hemmet, t.ex. i simhallen eller på badstranden, utan att täcka håret och kroppen.

 

  1. Genom att låta flickor redan i förskoleåldern bära slöja riskerar man att de sexualiseras i enlighet med sedvänjans krav. Det kan innebära att flickor, så små de är, tvingas ta ansvar för pojkarnas och männens sexualitet. Barn är barn och ska få vara det. Flickor ska kunna delta i lek och andra aktiviteter i förskolan utan en slöja som hindrar deras rörelser och utestänger dem från verksamheter.

 

  1. Kontrollen av kvinnors och flickors sexualitet är ett sätt att förneka mänskliga rättigheter. Det osynliggör dem som individer och människor och reducerar dem till en sexuell förbrukningssvara. Denna kontroll inpräntas tidigt hos barnen, framför allt hos flickorna genom religiös och traditionell indoktrinering, men också genom utbredd fysisk och psykisk bestraffning för att de ska anpassa och underordna sig. Allt detta begränsar allvarligt deras livsutrymme. De nekas fritidsaktiviteter och tvingas till slavarbete i hemmet, nekas att leka med vars familjer har andra värderingar och en annan syn än den som den egna familjen/släkten står för. Normbrott bestraffas med grov fysisk och psykisk misshandel.

Många kvinnor och flickor bär slöja frivilligt. De gör det för att de är utövande muslimer eller för att de vill markera tillhörighet och identitet. Andra gör det efter påtryckningar och av tvång eller för att de helt enkelt förväntas göra det. Andra åter för att skydda sig mot angrepp. Vilka skäl bäraren än har måste slöjans innebörd och konsekvenser som samhällsföreteelse diskuteras och hanteras. Så sker inte idag, och det har spelat rasistiska och främlingsfientliga krafter i händerna.

Om vi i vänsterpartiet menar allvar med vår politik som bygger på alla kvinnors rätt till sin kropp och sin sexualitet måste vi våga prata om vad slöjan i grunden handlar om. Vi måste våga ta konsekvenserna av att den inte är en tygbit utan betydelse utan att den står för en mycket bestämd syn på kvinnor och män och deras sexualitet och respektive roller i samhället, oavsett hur den används.”

Källa:

http://www2.vansterpartiet.se/kongress2008/prop/show/motion.asp?PID=5640

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 Campaigns
 
 

© 2008 - 2020 / All rights belong to the Ex-Muslim.