Öppet brev till Sveriges regering, statsministern och riksdagsledamöter

Återigen har Islamiska terrorister återskapat rädsla genom terrordåd. Det inträffade terrordådet den 11 december i Stockholm city väcker ilska och vrede bland Sveriges befolkning. Till följd av terrordådet i Sverige ställer många människor frågan varför någon eller några troligtvis försökt ta livet av oskyldiga kvinnor, män och barn? Var har dessa fasansfulla attacker sina rötter? Hur kan vi försvara oss mot dessa brutala incidenter? Människor förväntar sig att den svenska regeringens transparenta officiella politik har åtgärdsplaner för att bekämpa islamisk terrorism.

Efter terrordåden i London, Madrid och upprepade hot mot olika länder i Europa, har islamistisk terror nu också nått till Sverige. Det inträffade dådet i Sverige medför utan tvekan destruktiva och långsiktiga konsekvenser i samhället. Bland befolkningen finns en ständig oro för fler terrorattentat och människors rörelsefrihet och integritet kan begränsas av polis och säkerhetsbevakning. Terrordådets företeelse medför negativa konsekvenser för tusentals invandrare och flyktingar i Sverige. Redan nu utnyttjar främlingsfientliga grupper denna situation till sin fördel för att utsätta människor med utländskt ursprung i större utsträckning för hatpropaganda och kränkningar, vilket i sin tur kan leda till katastrofala följder.

Vi tror att:

  1. Alla former av terrorism, statliga och icke-statliga ska betraktas som omänskliga handlingar och måste fördömas. Inom politisk islam används terror och våldsdåd som ett verktyg för att visa sin identitet.

Grunderna i politisk islam står i motsats till all form av civilisation, frihet och normer i det moderna samhället. Politisk islam betraktar individuell frihet och sekulära normer i västvärlden som ett allvarligt hinder för sin utveckling. De ser även till att undanröja detta hinder till varje pris. Muhammed-teckningarna används som ursäkt för att utsätta oskyldiga och civila människor för våldsdåd, vilket är en utpressningspolitik som kränker och begränsar yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I regimer som den islamiska republiken av Iran och dess Mellanösternpartners är terrorism en integrerad del av deras inrikes- och utrikespolitik. De står ytterst bakom den islamistiska terrorismen. Dessa regeringars politik går ut på att sprida och exportera politisk islam till omvärlden.

  1. Iranska ambassaden är ett av de största spionageorganen för terrorism i Sverige. De är fria och obevakade från den svenska regering och har samordnat en rad olika aktiviteter vad gäller spridning av terrorism inom Europa. Detta gör Sverige till en trygg bas för spridning av Islamisk terrorism. Många av dessa spionnätverks verksamheter är kända av Sveriges stat, men tyvärr har den svenska regeringen valt att bemöta dessa med tystnad eller eftergiftspolitik.
  2. Västerländska regeringar, inklusive Sverige förordar en försoningspolitik gentemot Politisk islam. Betänkandet har motiverats som en stärkning av den så kallade moderata islamistiska rörelsen mot extremisterna. Detta förhållningssätt har istället lett till en gynnsam utveckling av politisk Islam i dessa länder. Det har medfört till förmånliga miljöer för islamistiska terrorister att bedriva sina omänskliga verksamheter. Det officiella islamiska flödet i Europa har förvandlats till basen för rekrytering av terrorister. En annan bidragande faktor för det växande terrordådet är de islamiska friskolorna där barn och ungdomar uppfostras med värderingar som grundar sig i hat mot icke muslimer. Att ge Imamerna fullständig befogenhet i förorter samt miljöer präglade av islamistiska värderingar, där särskilt kvinnor och barn saknar rättigheter, har lett till att muslimska extremister vill införa Sharialagar. Något som i sin tur kommer att främja politisk islam.
  3. Ovanstående omständigheter ger en öppning för högerextremister samt rasistiska rörelser att förstärka främlingsfientliga attityder i samhället.

För att kunna bekämpa den islamiska terrorismen krävs andra åtgärder än strategier som eftergiftspolitik eller att tiga. Detta bekräftas nu av det inträffade terrordådet i centrala Stockholm. Sveriges stat har ägnat sig åt sådan politik under många år för att motverka och förebygga terrorism. För att säkerställa befolkningens rättigheter mot terror och våldsdåd måste bidragande faktorer till utveckling av islamisk terrorism stoppas. Om den svenska regeringen och de parlamentariska partierna har avsikt att sätta stopp för den islamiska terrorismen i Sverige ska följande åtgärder vidtas omedelbart:

–          att stoppa bedrivandet av eftergiftspolitik gentemot Islamiska regeringar, däribland Irans regim. Sätta stopp för fördelning av resurser till moskéer, imamer och deras propaganda. Svenska regeringen har ingen rätt att spendera skattepengar för att finansiera islamisk propaganda. Istället borde staten stödja människors kamp mot den islamistiska terrorismen. Sveriges regering borde stärka de sekulära och liberala rörelser i länder där politisk islam har ytterst inflyttande för att kunna sätta stopp för utveckling av politisk islam internationellt.

–          att försvara sekulära normer i samhället och att främja lika rättigheter och möjligheter för alla invånare i landet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

–          att försvara villkorslös yttrandefrihet och rätten till att kritisera religion.

–          att förbjuda religiösa skolor i Sverige samt främja värdegrund och kunskapssyn i skolan som grundar sig i sekulära förhållningssätt.

–          att kontrollera ekonomiskt bistånd och bidrag för de befintliga islamiska föreningarna i Sverige samt granskning av finansieringskällor för dessa organisationer.

 

Undertecknad av

 

Abdullah Asadi, Iranska Flyktingarnas Riksförbund 073-7178819
Mahin Alipour, orf för Equal Rights Now – Organisation against Women’s Discrimination in Iran 070-7777313

 

Afsane Vahdat, ordf. för Ex- muslimer i Sverige 070-2468454
Karim Shamohammadi, ordf. för Riksförbundet Barnen Först, Stockholm 070-8526716
Marjan Vaez, social aktivist, Stockholm 070-4433678
Farideh Arman, kvinnorättsaktivist, Malmö 070-3638088
Susan Saberi, ansvarig utgivare för Radio Hambastegi, Göteborg 070-8544529
Mohammad Amiri, Internationell kommittén mot avrättningar, Stockholm 073-7801510
Ahmad Fatemi, Internationella koalitionen för rätten till iranska flyktingar, Gotland 073-5203817
Gharibe Hosseini, kvinnorättsaktivist, Helsingborg 073-7270693
Ismael Mardoukhi, social aktivist, Borås 073-7598566
Kimia Pazouki, social aktivist, Stockholm 070-7346930
Hassan Salehi, politisk aktivist, Malmö 070-3171102
Siamak Bahari, politisk aktivist, Stockholm 070-9868051

 

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *