Yttrande frihetet är ovillkorligt och ett måste!

När man kritiserar Koranen blir man hotad till livet. När man karikerar Muhammed, då svarar islamistiska grupper med kravaller

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 Campaigns
 
 

© 2008 - 2019 / All rights belong to the Ex-Muslim.