Hej Birgitta!

I konferensen den 16:e pratade du bland annat om att islam bör reformeras. Synd att du gick tidigare. Det var några i publiken som ville fråga just dig som är politiker. En av dem som ville fråga dig var jag. Du vill att islam ska reformeras så att det blir snällare. Vet du att islam inte får reformeras. Det är förbjudet. Islam gäller alla tider och alla samhällen. Det ska inte röras. Ingen vågar ändra någonting i koranen. Den är felfri. Vad ska man reformera. Det finns tiotals verser som direkt förnedrar kvinnor. Jag kommer att maila några av de till dig. Ska reformister ta bort alla de där verserna? Det finns uppmaning till avrättningar och tortyr i koranen ska reformister ta bort alla? Vad vill ni nå? Är det din och din regerings lösning på problemen som alla flickor och kvinnor drabbas av i de religiösa och traditionella familjerna. Tror ni att om ni utbildar imamer kommer personer att sluta kasta sina döttrar från balkongen? Det står i koranen att män får slå sina fruar, de får låsa in dem till dem dör och mycket annat. De som dödar sina fruar och döttrar har inga svårigheter att finna stöd i Koranen. Din regering vill utbilda imamer. Är det en bra lösning för att komma undan terrorattacker? Att vika sig för politisk islam och att muta dem har länge varit regeringens politik. Det här förslaget är det största sveket mot dem som flyr från islamiska stater, ett svek mot alla kvinnor och flickor som förnedras, kontrolleras och diskrimineras dagligen. Ni ska legalisera kvinnoförtryck genom att utbilda svenska imamer. Det är ett svek gentemot miljoner sekulära människor som kämpar dagligen för att bli av med just imamer i många länder.

Sverige är ett sekulärt land. Det har uppnåtts genom blodig kamp och många strider genom historien. Svenska folket ska inte låta er förstöra det. Det här är följden av myndigheternas syn på personer med rötter i mellanöstern och länder där islam råder. Att alla är muslimer. Därför ser ni de reaktionära islamiska organisationerna som får bidrag från staten alla ”invandrarnas” ombud. Vi är inte en klump. Vi identifieras inte med religion. ”invandrare” är människor och har de universella rättigheter och skyldigheterna som en människa har. MÅNGA av oss är inte bara muslimer utan har flytt från det och kämpar dagligen mot politisk islam som försöker rota sig mer och mer i Sverige och övriga Europa. Vi är många som är upprörda över regeringens eftergift. Att ge efter för politisk islam skulle bara uppmuntra mer terror och mer långtgående krav.

Hoppas på ett svar

Afsaneh Vahdat, ordförande för Ex-muslimer i Sverige

070- 2468454

www.exmuslim.net

 

Svar från Utbildningsdepartementet:

 

Hej Afsaneh!

Tack för ditt mejl till Utbildningsdepartementet och riksdagsledamot Birgitta Ohlsson. Jag har blivit ombedd att svara på det.

Islam är idag en religion som praktiseras av tusentals personer i vårt land. På samma sätt som staten bidrar med pengar till prästers och pastorers högskoleutbildning bör skattemedel kunna användas till att utbilda imamer. En svensk imamutbildning ger framtida imamer kunskaper i det svenska språket och om de demokratiska värden som genomsyrar vårt samhälle. Det kommer i sin tur att ha en positiv roll för den framtida integrationen

Med vänlig hälsning

Makan Afshinnejad
Politiskt sakkunnig
Utbildningsdepartementet
tel: 08-405 19 31
mob:070-221 94 93

 

Afsanehs svar:

 

Hej Makan!

Tack för svaret. Till svar kan jag säga så här: Satsa på bättre SFI utbildning istället

Integrationspolitiken har misslyckats gång på gång i Sverige. Det finns tusentals ungdomar med invandrarbakgrund som är arbetslösa som känner sig utanför. I getton bor folk som inte har någon kontakt med svenska samhället alls. Det finns många flickor och kvinnor som förtrycks, får inte studera vidare eller arbeta. Är lösningen att utbilda svenska imamer?

Denna syn som syns i ditt partis och din regerings svar visar än en gång att ni tror att alla invandrare med rötter i mellanöstern är muslimer. Ni bedömer folk efter deras religion. Det är väldigt ytligt att tro att imamer som läser kurser i svenska och samhällskunskap kan glömma kvinnoförtrycket, uppmaning till tortyr och att mörda otrogna i koranen och kan lösa problemen som finns med integrationen. De reaktionära Islamiska organisationerna har fått stöd av regeringen länge. De kontrollerar många familjer med invandrarbakgrund. Familjer tvingas ofta att begränsa sina döttrar även om de inte vill det själva. Förtrycket av föreningarna gör att familjer väljer att lyssna på deras ”råd” annars blir de isolerade och mobbade. En del väljer att lämna området. I de getton som sådana föreningar är aktiva har kvinnor och flickor det värst. De kontrolleras ständigt inte bara i hemmet utan av de här organisationerna ute på gatan.

Vi Ex- muslimer representerar många personer med inv. bakgrund som inte vågar säga att de har lämnat islam. Vi representerar många beslöjade tjejer som ringer till oss och säger att de är med oss men att de är rädda att bli mördade. Att de hatar sina slöjor men inte vågar säga emot. Problemet är att ni inte vet så mycket om folk som förtrycks av islamister och inte vågar göra någonting. Med genom ”imamutbildningen” kommer förtrycket att bli lagligt.

Jag deltog i en konferens med Birgitta Ohlssons medverkan den 16 feb. Ville så gärna att hon besvarar detta själv för att när det blev publikens tur att tala gick hon iväg.

Det förvånar mig inte att ni bara satsar på islamiska organisationer som gör integrationen värre. Ni tror att vi alla är muslimer.

Vi från Ex- muslimer vill gärna träffa Lars Leijonborg och diskutera detta. Hoppas vi får en tid snart.

Mvh

Afsaneh Vahdat, ordförande för Ex- muslimer i Sverige

070- 2468454

Birgitta Ohlssons svar:

Hej  Afsaneh!

Jag instämmer i Makans svar till dig. Det är positivt med en imam-utbildning på samma sätt som präster utbildas i Sverige. ¨
Regeringen satsar också på att utveckla SFI-undervisningen. Det är ingen motsättning i att satsa på bägge dessa bitar. Självklart bör det där också bli mer utrymme för diskussioner om jämställdhet, lika rättigheter med mera inom undervisningen. Det var många bra idéer som kom upp debatten förra lördagen. Jag har själv motionerat om detta i Sveriges riksdag ex. att sex- och samlevnadsunderv isning, jämställdhetskunskap bör in på allvar inom SFI: in.
Alla med muslimsk bakgrund är inte religiösa och alla religiösa muslimer är inte fundamentalister. Den allra största gruppen av muslimer lever i det svenska samhället och respekterar våra lagar, grundläggande mänskliga rättigheter med mera. Dessa moderata muslimer måste  stöttas samtidigt som all fundamentalism bekämpas oavsett kultur, religion eller bakgrund. Bifogar en artikel jag skrivit på detta temat:
Jag ber om ursäkt att jag inte kunde närvara hela debatten. Då jag blivit påkörd av en bil var jag tvungen att gå i från den 4 timmar långa debatten efter 3,5 timmar då jag skulle prata på ett möte i Solna klockan 16.00. Detta hade jag meddelat arrangörerna i veckor i förväg.

Bästa hälsningar/
Best regards

Birgitta Ohlsson,
Riksdagsledamot folkpartiet liberalerna/
Member of the Swedish Parliament, Liberal Party

Talesman (fp) utrikesfrågor/
Spokesperson Foreign Affairs, Liberal Party

Ledamot av riksdagens utrikesutskott/
Member Committee on Foreign Affairs

Grundare Felira liberalfeministiskt nätverk/
Founder Felira liberalfeminist network

+46-8-7864730
+46-709-687106
birgitta.ohlsson@riksdagen.se
www.birgitta.nu
www.folkpartiet.se
www.felira.nu

By Karim

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *